NAF om Hurdalsplattformen: – Lovende løfter for folks hverdagsreiser

naf

– Ap og Sp gir viktige løfter til alle som er avhengige av bilen i hverdagen, og til de som pendler til og fra jobb, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF, Norges Automobil-Forbund.

Det er særlig på tre områder NAF mener den påtroppende regjeringen i sin plattform kommer med viktige løfter:

  • Redusere avgifter som rammer folk flest, som for eksempel elavgift og drivstoffavgifter, og innrette miljø- og klimaavgifter sosialt rettferdig og geografisk.
  • Ta tak i hurtiglading for elbiler, slik NAF har krevd lenge, og videreføre momsfritaket for de fleste elbiler.
  • Lage den helhetlige og forpliktende planen for å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveier som NAF har etterlyst.

– NAF forventer at pumpeprisen ikke går opp med dette. Det er viktig at de som er avhengige av bilen på sin hverdagsreise ikke får en ekstra regning i hverdagen, sier Skjøstad.

Veivedlikehold har vært en viktig sak for NAF i valgkampen.

– Løftene på veivedlikehold og ras- og skredsikring er godt tenkt og riktig retning. Ambisjonene mangler imidlertid dato og hvor mye etterslepet skal ned. NAF mener det er fullt mulig å fjerne etterslepet innen 2030, samtidig som det haster å sikre veinettet mot mer ekstremvær og nedbør, sier Skjøstad.

Ap og Sp har lenge varslet at det kommer endringer på merverdiavgift på elbiler.

– At det kommer moms på elbil over 600 000 kroner er som forventet. Vi leser plattformen slik at Sp og Ap ikke vil innføre moms på elbiler utover dette. Det er viktig at momsen ikke kommer på kort varsel, og forventer at Støre-regjeringen viderefører momsfritaket i sin helhet også i 2022, og aller helst i 2023 også, sier han.

Den påtroppende regjeringen sier også den skal styrke pendlerfradraget (reisefradraget), og redusere avgiftene på biodrivstoff. Det statlige bidraget i byvekstavtalene øker til 70 prosent, og skal opprettholde en sterk togsatsing for de store pendlerområdene. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.