– Nå må justisminister Jøran Kallmyr og Stortinget stoppe avhendingsloven

nbbl

I en oppsiktsvekkende henvendelse til Stortinget føyer Advokatforeningen seg inn i den lange rekken som ber om at man ikke vedtar regler som forbyr salg av bolig «som den er».

I et brev til Stortinget skriver Advokatforeningens leder Merete Smith:

«På ovennevnte bakgrunn, samt av hensyn til en forsvarlig prosess og demokratihensyn, finner Advokatforeningen det nødvendig å anbefale at lovforslaget returneres til Justis- og beredskapsdepartementet for ytterligere utredning.» 

Tidligere har Finans Norge, Eiendom Norge, Byggmestrenes Takseringsforbund, Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL), Norges fremste ekspert på avhendingsloven jusprofessor Harald Benestad Anderssen, tidligere statssekretær i Justisdepartementet Ove Vanebo og tidligere byrådsleder i Oslo Stian Berger Røsland bedt om det samme.

Lovforslaget om å gjøre radikale endringer i avhendingsloven ved å innskrenke avtalefriheten og forby «som den er salg» er rett og slett ikke utredet godt nok.

– Når avhendingsloven har vært uendret i 27 år bør en omfattende endring av norsk kontraktslovgivning underlegges en ordentlig lovprosess. Det er radikalt å fjerne avtalefriheten mellom likeverdige parter, sier Henning Lauridsen, direktør interessepolitikk og jus i NBBL. 

De fleste peker på at formålet med lovendringen, en tryggere bolighandel, ikke er sannsynliggjort. I tillegg vil lovendringen føre til flere tvister mellom boligselger og boligkjøper. Det er langt fra ønskelig og vil gi en mer utrygg bolighandel.

– Som ny justisminister kan Jøran Kallmyr ta et viktig grep for norske forbrukere ved å trekke tilbake lovforslaget slik at det kan bli utredet på skikkelig vis, sier Lauridsen i NBBL.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.