Mattilsynet: Vannverkene produserer trygt drikkevann

drikkevann

De aller fleste vannverk i Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark har god drift av og kontroll med UV-anlegg som hygienisk barriere. Det viser resultatene fra Mattilsynets tilsyn av 265 vannverk. Men nesten halvparten hadde mindre brudd på regelverket.

I løpet av de ni første månedene i 2018 gjennomførte Mattilsynet region Øst tilsyn med 265 vannverk hvor UV-behandling blir benyttet til desinfeksjon av drikkevannet. Dette utgjør drøyt halvparten av alle vannverk som benytter UV-behandling til desinfeksjon av vannet.

Når vannverkene benytter UV-behandling, altså ultrafiolett stråling, til desinfeksjon skal dette være en hygienisk barriere som uskadeliggjør eventuelle mikroorganismer som bakterier, virus og parasitter i vannet.

Mattilsynet avdekket ikke forhold som satte drikkevannskvaliteten i en akutt fare i dette tematilsynet.

Mangler hos 129 av 265 vannverk
Mattilsynet fant ett eller flere brudd på regelverket hos 129 av de kontrollerte vannverkene.

103 vannverkseiere hadde mangler i å kartlegge og håndtere eventuelle farer. 67 manglet driftsrutiner og/eller kontrollrutiner av UV-anlegget i vannbehandlingsprosessen. Det viser at disse forholdene i vannverkene ikke er tilfredsstillende.

Kompetanse i daglig drift gir lavere risiko for svikt i vannrensingen
Mattilsynet er tydelig på at disse vannverkene skal kartlegge alle farer i alle deler av et vannforsyningssystem, også UV-anlegget. Når vannverkseiere velger UV-anlegg som en hygienisk barriere i vannbehandlingen, er det viktig at disse driftes i henhold driftsmanualer og at alarmer og varsling fungerer ved funksjonssvikt.

– Vannverkseier skal etablere tiltak som reduserer faren for at vann som ikke har drikkevannskvalitet kommer ut til abonnentene ved en eventuell funksjonssvikt eller driftsstans av UV-anlegget. De må gjennomføre tiltak for å sikre at UV-anleggene til enhver tid fungerer som en hygienisk barriere ved å nøytralisere bakterier, virus og parasitter, sier Olav Vatn, fagrådgiver drikkevann i Mattilsynet.

UV-anlegg er en teknisk innretning og det forutsettes at vannverkseiere har tilgjengelig kompetanse for å drifte anlegget som en hygienisk barriere i vannbehandlingen.

– Vi ser at serviceavtaler ikke er optimalt til enhver tid, fordi det ikke kan erstatte behovet for kompetanse i den daglige drifta av vannbehandlingsanlegget, sier Olav Vatn.

136 av de 265 inspiserte vannverkene fikk ingen merknader
Mattilsynet vurderer at disse 136 vannverkene har kartlagt farer og gjennomført fareredsurende tiltak.

De har tilgjengelig kompetanse for god drift av UV-anleggene og de har styring og kontroll med viktige driftsparametere som UV- transmisjon, vannmengde, UV-dose mv.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.