vann

Skal legge 1,1 kilometer nye rør i Rana

Rana kommune skal i løpet av sommeren og høsten rørfornye elleve ledningsstrekk for avløp og overvann, opplyser kommunen. Arbeidene med rørfornying av elleve ledningsstrekk i og rundt sentrum, starter i juli og... Les mer »
landbruk

Verdens vanndag: Økt matproduksjon med mindre vannforurensing

Tradisjonell gårdsdrift med høstpløying forurenser elver og bekker. Innen 2033 er det krav om at vannkvaliteten skal være god i alle vassdrag, samtidig skal matproduksjonen økes. Det krever tiltak i landbruket. 22.... Les mer »
nito

Vannlekkasjer – Folk risikerer å bli dødssyk

– Staten må stille opp og sikre vannforsyningen vår. I verste fall kan folk bli dødssyke dersom vi ikke tar dette på alvor, sier kommuneingeniør og visepresident i NITO, Kjetil Lein, etter... Les mer »
eiendom

Kartlegging viser mange byggfeil på boliger

Ny undersøkelse viser at byggfeil er et betydelig samfunnsproblem. Feilene kan spesielt knyttes til vann. Det har stor samfunnsmessig betydning hvilken kvalitet som er på boliger og bygninger. Byggfeil og andre mangler... Les mer »
vann

Minner om vannmåleravlesning i Vefsn

Vefsn kommune minner innbyggerne i kommunen om at det nå er tid for vannmåleravlesningen. – Det er nå tid for å lese av vannmåleren og siste frist for avlesing er 31.12.2022, opplyser Vefsn... Les mer »
vann

Ny plan for vannforvaltning i Nordland

Nordland fylkesting skal i neste uke vedta en oppdatering av Regional plan for vannforvaltning for 2022 – 2027. Tittelen på den nye planen er Vårt verdifulle vann.  Planen Vårt verdifulle vann, setter... Les mer »
drikkevann

Kokepåbudet i Rana utvides

Drikkevannet må kokes på grunn av risiko for bakterier. I tillegg til tidligere varslet Skansen og Langmoheia, gjelder kokepåbudet nå også for nedre Gruben, Steinbekkhaugen, Sagbakken, Revelmyra og Selfors, opplyser Rana kommune.... Les mer »
vann

Drikkevannet på Skansen og Langmohei må kokes

Drikkevannet må kokes på grunn av funn av bakterier i drikkevannet på deler av Skansen og Langmohei. Tiltak og ny prøvetaking er iverksatt, opplyser Rana kommune. Nytt varsel kommer når koking ikke... Les mer »
vann

Ny rapport: Nordmenn bruker mest vann i Norden

For andre år på rad lanserer GROHE initiativet Vannbarometeret, og årets kartlegging viser at nordmenns daglige vannforbruk er høyest i Norden. GROHE produserer baderomsløsninger og kjøkkensystemer, og nå lanserer selskapet Vannbarometeret, en... Les mer »
vann

Drikkevannet i Mo i Rana friskmeldt

Vannet fra Mo vannverk er nå friskmeldt, og kokevarselet for innbyggerne i Mo i Rana oppheves, opplyser NRK. Det betyr at vannet på Mo igjen er trygt å drikke uten koking først. Les mer »