LESERINNLEGG: Utenlandsk arbeidskriminalitet må stoppes!

politi

Kriminaliteten i det norsk arbeidslivet er handlinger som bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter der arbeidere bli utnyttet og kriminaliteten som blir begått tapper og skader Norge.

Av Vidar Kleppe, bystyre- og fylkestingsrepresentant for Demokratene

Vi vet at arbeidskriminalitet begått av utlendinger gir disse lovbryterne fortrinn i konkurransen med norske lovlydige virksomheter. Derfor må all arbeidskriminalitet begått av utlendinger medføre utvisning av Norge på livstid.

Demokratene vil også ha langt strengere reaksjoner mot ulovlig innleie av arbeidskraft fra utlandet. Et offensivt og reelt Arbeidstilsyn med utvidet metoder mot konkursrytteri og arbeidslivskriminalitet er helt nødvendig om Norge skal lykkes i kampen mot en stadig mer utspekulert “vekstnæring” som utenlandsk arbeidskriminalitet og trygdesvindel har blitt.

Faktum er at kriminelle gjennom økonomisk kriminalitet årlig svindler flere ti-talls milliarder fra det norske folk. Derfor trengs det en langt bedre kompetanse hos skattemyndighetene, politiet, trygdeetat og sosialmyndigheter for bedre å kunne avdekke og sterkt redusere arbeidslivskriminalitet – som ødelegger norske arbeidsplasser og Norge.

Norsk arbeidsliv må ikke baseres på stor import av utenlandsk arbeidskraft. Husk at EØS-avtalen er et stort hinder i kampen sosial dumping og norsk velferd. Demokratene mener derfor bestemt at straffene for slik kriminalitet må økes betraktelig – og at alle utlendinger som blir tatt for denne typen alvorlige kriminalitet må utvises fra Norge på livstid.

Og her har selvsagt: Stortinget og regjeringen Støre, en veldig viktig jobb å gjøre!

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.