Legerforeningen: Uholdbar situasjon for pasientsikkerheten

helse

Legerforeningen mener situasjonen for pasientene i Nord-norge er uholdbar, president Marit Hermansen mener saken må løses umiddelbart.

Legeforeningen er bekymret for akuttberedskapen i Nord-Norge etter anbudskonkurransen om lufttransport av pasienter.

– Situasjonen for pasientene i Nord-Norge er uholdbar når tre av fem flyambulanser står på bakken. Befolkningen skal være trygg på at akuttberedskapen er ivaretatt på en god måte. Vi forventer at saken løses snarest, sier Hermansen.

Kritisk beredskapsfunksjon
Lufttransport AS tapte anbudskonkurransen om å levere flyambulansetjenester i Nord-Norge mot Babcock Scandinavian Air Ambulance. I kjølvannet av anbudskonkurransen, har tre av fem ambulansefly blitt stående på bakken siden mandag 7. mai.

Legeforeningen har tidligere advart mot mulige negative konsekvenser av anbudskonkurranser i denne kritiske delen av akuttberedskapen. Luftambulansetjenesten opererer under de vanskeligste forhold. Opplysningene i saken så langt tyder på at kvaliteten på tilbudet er blitt nedprioritert.

Tillit avgjørende
Det fremgår blant annet av anbudsdokumentene at den nye leverandøren har dårligere bakvaktløsninger og tilgjengelighet på ekstra fly. Det legges også opp til kutt i både lønn og pensjon for de ansatte som i utgangspunktet ønsket seg over i det nye selskapet.

– Stabile og forutsigbare lønns- og arbeidsvilkår er helt avgjørende for å beholde og rekruttere spisskompetanse. I en så kritisk beredskapsfunksjon, må kvalitet vektlegges i større grad enn pris. Å planlegge med for høy risiko ut fra økonomiske hensyn er uakseptabelt. Helsetjenesten er helt avhengig av at både befolkningen og ansatte har tillit til at kompetanse, kvalitet og kapasitet er ivaretatt på en god måte, sier Marit Hermansen.

Legeforeningen følger saken nøye og forventer en snarlig løsning.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.