LESERINNLEGG: Misbrukte gutter holder kjeft

gutt

De siste ukene har detaljer om flere tiår med seksuelle overgrep fra en tidligere høyt aktet trener i Hedmark blitt rullet ut for hele Norge. En rekke ofre – fra 70-tallet og frem til nyere tid – forteller sine historier og sine grunner for å ikke fortelle.

Av Harald Dean, rådgiver i Stine Sofies Stiftelse.

Overgrepssaken i Engerdal føyer seg inn i rekken av eksempler der gutter blir utsatt for seksuelle overgrep i barndommen, og går årevis i taushet med sine grusomme og vonde opplevelser. Vi vet gutter kan ha en høyere terskel for å anmelde et seksuelt overgrep, og en høyere terskel for å snakke om de overgrepene de har blitt utsatt for. Vi vet også hvorfor det er sånn!

Her i vesten er forståelsen av hva som er mannlighet, i bevegelse. Likevel oppdras og sosialiseres mange til å få en snever forståelse av hva det vil si å være gutt og mann. Den rådende kulturelle forståelsen av mannlighet forteller oss at menn er sterke, bestemte, erobrere, selvstendige, seksuelle initiativtakere – og i alle fall ikke et offer. Det betyr at gutter som blir utsatt for seksuelle overgrep havner i et dobbelt tabu, både fordi seksuelle overgrep i seg selv er tabu, og fordi det er tabu knyttet til det å være gutt og offer samtidig.

Konsekvensen er at mange gutter velger taushet, for å redde mannlig ære, i redsel for å være homofile, og i redsel for å ikke bli trodd, bli ledd av, og bli sett på som lite mannlig. Stereotypiske mannsbilder begrenser ikke bare gutters mulighet til å se seg selv som offer. Det begrenser også alle andres evne til å se, tro og hjelpe guttene som utsettes. Når offerrollen feminiseres og undertrykkelsen maskuliniseres, kan det hindre overgrepsutsatte gutter i å få den hjelpen de trenger. 

Seksuelle overgrep er ikke knyttet til kjønn – det er en menneskelig erfaring. Vi må endre måten vi tenker på kjønn, og vi må anerkjenne at også gutter blir utsatt for seksuelle overgrep. Den anerkjennelsen kan bryte taushet og tabuer. Den anerkjennelsen kan gjøre at overgrepsutsatte gutter kan få hjelp.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.