LESERINNLEGG: Hvorfor har barnevernet så liten tillit i samfunnet?

mentalt lengsel

Det norske barnevernet er en maktfaktor i samfunnet, hvor de har fått tilnærma ubegrensa makt. Det er blitt hevdet at de aldri griper inn uten bekymringsmelding, kanskje det er rett hva vet jeg.

Av: Ove Dag Knarvik.

Det jeg vet er hvilke arbeidsmetoder barnevernet bruker når de går inn i en sak og resultatet av tvangsvedtak hvor barn fjernes og kontakten med biologisk slekt brytes helt eller delvis.

Dette vet vi mye om og det finnes moderne forskning som helt slår bena under tvangsvedtak. Først litt generelt om barnevernet og deres arroganse. (For at dere skal vite min bakgrunn har jeg mistet min yngste sønn ved tvangsvedtak. Skal ikke si annet enn at ingen i mi slekt, venner og kollegaer forstår det).

Det har i alle fall gitt meg et kall i livet og det er å opplyse hvordan systemet fungerer og oppleves av oss som kommer i klørne på barnevernet. Hvordan kan noen som er med sine fulle fem tro på at dårlig utdanna sosionomer kan ha rett i over 90 prosent i saker hvor omsorgsovertakelse blir fremmet? Mange barnevernansatte er narsissistiske i sine holdninger og væremåte. Er dette fordi de selv har blitt misbrukt eller har det andre årsaker slik som pensum på høyskolene basert på Kari Killen sin kvasi-forskning.

 1. De snakker ikke med deg, kun til deg og om deg. Viser ingen empati, metalliserings evne eller respekt du blir gjort om til en ikke eksisterende person og behandlet helt uten respekt. Du blir løyet til og om. Møte referat bv skriver får du ikke se, før du kommer i fylkesnemnda og retten. Då får du sjokk, møtereferata kjenner du deg ikke igjen i. Ting er tatt ut av sammenheng og utsagn er vridd på til det ugjenkjennelige. De holder bevist unna dokumenter for deg og dine barn samt advokaten din. De lyver om ting og gjør en fjør om til 100 høns. Dette gjelder ikke alle, men svært mange som lar seg rive med av en ukultur og følelsen av makt i bv systemet. Ref tidligere politisjef Finn Abrahamsen som har uttalt seg om at møtereferat stemmer ikke overens med lydopptak.
 2. Hvorfor er det politiske systemet i Norge så lite engasjert og viser så liten kritisk sans til det barnevernet foretar seg? Ref: alle rømninger og historier til barnevernsbarn både tidligere og nåværende.
 3. De følger ikke norske og internasjonale lover i sitt arbeid.
 4. Barna som fjernes har mye høyere sjanse for å bli utsatt for grov omsorgs svikt inklusiv vold og seksuelt misbruk. Sjansene for seksuelt misbruk øker 20 ganger for gutter og 30 ganger for jenter dersom bv overtar omsorgen. Ingen biologiske sperrer mot misbruk i offentlig omsorg. Sjansen for å overleve inntil fylte 30 år går drastisk ned. 8 ganger høyere selvmords rate, samt dårligere fysisk og psykisk helse med lavere levealder. Se blant anna NIBR rapport 2005-12, bestilt av myndighetene i sin tid.
 5. Barn i barnevernet sin omsorg gjør det langt dårligere i snitt på alle plan enn alle andre grupper i samfunnet og da også sammenlignet med barn som vokser opp i så kalla dysfunksjonelle hjem. Dette er veldokumentert gjennom norsk og internasjonal forskning. Se for eksempel amerikansk forskning ved å søke på NCCPR (national coalition for child protection) forskning med referanselister som finnes her om forskning. Dette gjelder og når det sammenlignes med barn som vokser opp i så kalla dysfunksjonelle hjem. Det skal utrolig dårlige forhold til i hjemmet om barn skal få det bedre i offentlig omsorg.
 6. Barn i barnevernet sin omsorg står ofte ved fylte 18 år uten utdanning og det sosiale nettverket som er normalt for alle andre. Arkivet i Bergen er fullt av gråtende barnevernsbarn som søker sitt opphav. Ref.: riksarkivar Yngve Nedrebø
 7. Hvorfor har ikke besteforeldre og øvrig slekt rettigheter overfor barnevernsbarna. Dette er menneske rett som er udiskutabel. Igjen barnevernet hevder at totalt brudd med familie er til barnas beste. Dette er noe ingen oppegående intelligente mennesker tror på. I tillegg viser all moderne forskning galskapen i dette. Det finnes barn som bør og skal fjernes fra totalt uegna foreldre, men også disse barna blir utsatt for grove feil og maktmisbruk.

Det finnes så mange flere pkt her, men jeg må begrense meg. Så litt om barnevernsloven og hvorfor barnevernet vinner så mange saker.

 1. Ifølge loven skal ikke barnevernet måtte bevise noe, kun sannsynliggjøre omsorgssvikt. Dette som utgangspunkt gjør barn og foreldre tilnærma helt rettsløse.
 2. Barn fjernes som regel før saken har vært oppe i retten Det er også svært tvilsom fremgangsmåte juridisk, noe som totalt ødelegger rettssikkerheten til barn og foreldre. Det er ikke uvanlig at barnevernet snakker med fylkesnemnder og dommere før saken kommer opp. Hva som sies og avtales dem mellom blir bare spekulasjoner, men det er ikke vanskelig å se uheldige juridiske konsekvenser i dette. Jeg tror i slike tilfeller er saka i realiteten avgjort før saka kommer opp.
 3. Etter at tvangsvedtak er satt ut i livet, kommer tilsynsførere og sakkyndige inn i bildet og de er betalt av barnevernet. Nå blir det skrevet rapporter som bestillingsverk for barnevernet. Ingen som skriver rapporter som støtter foreldrene får nye oppdrag. Jeg kan nevne at oppdrag for barnevernet er det mest lukrative en psykolog kan drive med. Noen har dette som eneste inntektskilde. Korrupsjon på høyt offentlig godkjent plan. Sakkyndige kommer med fraser og faguttrykk det ikke finnes vitenskapelig belegg for å hevde og slipper unna med det. De kommer med bastante påstander etter 2-4 timers samtaler, noe som innen retts psykiatrien sies å være umulig. Samvær i unaturlige omgivelser som oftest med barnevernet til stede ødelegger foreldras muligheter til gode naturlige samvær. Når sakkyndig i tillegg uten varsel begynner å kommandere deg til å utføre handlinger er det totalt ødeleggende. Det er ingenting som er naturlig for barn og foreldre. Rapportene synes ofte løgnaktige og kunne like gjerne vært skrevet på førehand, innholdet trenger de bare å skifte navn og saksnummer på, nok en parodi på seriøsitet som kjøpes av den norske dommer standen. Settinger og kommandoer blir utelatt i rapporter. Ingen i systemet er ærlige da de er avhengig av at barn fjernes for fortsatt inntekt. Haugaland tingrett avviste min foretrukne sakkyndige etter instruks fra barnevernet.
 4. Hvorfor har vi ikke et system hvor tilsynsførere og sakkyndige har fastlønn, uavhengig av hvor barna plasseres? Hva med egnethet og kvalifikasjoner til sakkyndige betalt av barnevernet?
 5. Hvorfor er barnevernet blitt milliardindustri?
 6. Hvorfor settes det ikke fokus på de traumer det er for et barn å bli revet opp fra alt på brutalt vis? Ofte i slike saker utøver barnevernet med støtte fra politiet så grov vold at foreldre hadde blitt dømt for de samme forholda og straffet med fengsel. Hvorfor blir offentlig vold mot barn ikke reagert på og de ansvarlige straffet. Finnes masse video bevis for slike voldssaker utført av barnevernet. Hvorfor blir ikke barna hørt? Vi ser aldri at sakkyndige eller saksbehandlere i barnevernet noensinne vurderer de traumer et barn utsettes for når det på brått og brutalt vis fjernes fra foreldre. Dette er den verste form for traume et barn kan oppleve i livet og det gir fysiske og psykiske lidinger barna må slite med resten av livet. Disse traumene barna utsettes for er dessverre irreversible skader. Veldokumentert og derfor får foreldre i dag være med barn under innleggelse på sykehus. Har selv lagt med sykt barn i 3 uker på isolat med, da selv adskillelse i korte perioder påfører barna traumer.
 7. Det finnes så mange historier og vitne utsagn om groteske ting barn i barnevernet sin omsorg har blitt og blir utsatt for, uten at noen blir stilt til ansvar at magen min vrenger seg i avsky med tanken på disse barna. Barnevernet driver med tiltak som i generasjoner har spilt fallitt, noe alle erstatnings utbetalingene taler sitt tydelige språk om. Erstatnings summer som sannsynligvis hadde vært mangedoblet hadde alle med rett til erstatning søkt.

Når vi i tillegg har en dommerstand, uten forstand på barn og psykologi er de altfor feige til å gå mot bv og sakkyndige som er de reelle dommerne i barnevernssaker. Dommerne ser helt bort fra andre vitner enn de barnevernet fører i domsavsigelser, tar vi i betraktning at disse vitna er avhengig av at barn fjernes blir retten kun en ondskapsfull parodi. Barn og foreldre har ingen reell rettssikkerhet.

Helt til slutt et fritt oversatt sitat fra Albert Einstein sin definisjon på galskap. Det å gjøre samme tingen om att og om att og forvente forskjellig resultat hver gang.

Stopp tvangsvedtak hvor brudd med biologisk familie og slekt som resultat. Dette har skapt nesten kun tapere i samfunnet fra etterkrigstiden og frem til i dag. Tvangsvedtak vil aldri gi annet resultat enn det historien viser.

Jeg får ofte spørsmål om mitt engasjement og da svarer jeg med et sitat fra Dr. Martin Luther King: «Den som kjenner til ondskap / urett uten å protestere er selv en del av ondskapen / uretten.»

Eller Arnulf Øverland: du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som rammer andre enn deg selv.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.