LESERINNLEGG: FrP fjerner særfordeler for flyktninger

migrasjon integrering

Fremskrittspartiet har i alle år kjempet for å fjerne særrettigheter som flyktninger har hatt, men ble nedstemt av Stortinget senest i 2017. I statsbudsjettet for 2020 får FrP gjennomslag for å fjerne flyktningers særfordeler i folketrygden.

Av Erlend Wiborg, leder i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget (FrP).

Dette betyr at flyktninger som nå kommer til Norge må opparbeide seg rettigheter for å få pensjon, på lik linje som alle andre. Flyktninger er i dag unntatt fra kravet om 40 års botid for å ha rett til fulle minsteytelser, slik som garantipensjon, og har frem til nå kunnet få alderspensjon og uføretrygd uten å ha tilknytning til Norge.

Les også:  Nå handler vi mer som vi gjorde før pandemien

Det er ikke rettferdig at flyktninger skal kunne få bedre betingelser enn nordmenn. 

Velferdsordningene må likebehandle flyktninger, norske statsborgere og andre med lovlig opphold i Norge. Med Fremskrittspartiet i regjering blir det slutt på denne forskjellsbehandlingen. 

I tillegg hever vi botidskravet fra tre til fem år for flere ytelser fra Folketrygden. Det gjelder blant annet overgangsstønad, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og alderspensjon i Norge.

Dette betyr at man nå har ett sett med regler i Norge, og at flyktninger likebehandles med andre som har kort botid i Norge, som for eksempel nordmenn med lange utenlandsopphold. 

Les også:  Nå handler vi mer som vi gjorde før pandemien

Vi må sikre legitimitet i ordningene vi har, og de vi har må bidra til å styrke arbeidslinjen. Norge skal heller ikke være et førstevalg for de som ønsker å bosette seg i landet, fordi det er lett å motta trygd eller andre sosiale ytelser. Den tiden man kunne komme til Norge og få bedre velferdsordninger enn nordmenn er forbi.

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.