Kraftig vekst i elbilsalget i Europa

nybil bruktbil

Norge har lenge vært det landet i Europa med høyest salg av elbiler, men nå tar flere land oss igjen. – Det europeiske elbilmarkedet vokste med 80 prosent i fjor, og det ser bare ut til å tilta i år, sier Erik Andresen i Bilimportørenes Landsforening.

Elbil har vært et smalt nisjeprodukt i de fleste markeder i verden, og målt i prosent av nybilsalget kan ingen matche Norges elbil-andel. I Europa har det heller ikke noe sted blitt solgt flere elbiler i rent antall enn i Norge – før nå.

– Mye tyder på at elbilene begynner å nå massemarkedet i Europa, sier Erik Andresen i Bilimportørenes Landsforening.

I 2019 sett under ett ble Norges drøyt 60 000 solgte elbiler slått av Nederlands 62 000 og Tysklands 63 000. Mesteparten av oppsvingen kom i årets siste måneder, og ser man på fjerde kvartal alene ble det solgt flere elbiler i både Frankrike (12 000), Tyskland (15 000), Nederland (32 000) og Storbritannia (13 000) enn her til lands (snaut 11 000).

– Det grønne skiftet i transportsektoren er på full fart inn i andre europeiske markeder, og vil bare tilta i tiden fremover, sier Andresen.

Den europeiske salgsstatistikken kommer fra bilprodusentorganisasjonen ACEA. Elbilsalget i Europa (EU- og EFTA-landene) har økt med drøyt 80 prosent på ett år, fra 200 000 elbiler i 2018 til 360 000 i 2019.

EU har satt som mål at hver enkelt bilprodusents solgte biler i Europa skal ha et gjennomsnittlig CO2-utslipp på 95 gram per kilometer eller lavere. Det gjør at lanseringene av nye elbilmodeller kommer på løpende bånd i tiden fremover.

– Noen har spådd at produsentene vil måtte dumpe prisene og selge elbiler med store tap for å få solgt nok av dem til å møte utslippskravene sine. Nå ser det ut til at elbiler begynner å bli kurante også for kunder på det europeiske kontinentet, og at etterspørselen tar seg naturlig opp uten slike drastiske virkemidler, mener Andresen.

Norge er ikke alene om å ha solide salgsinsentiver for elbiler – i Romania får man for eksempel et flatt tilskudd på omtrent 100 000 kroner ved kjøp av en elbil. I de fleste andre markeder er imidlertid kjøpsavgiftene på bensin- og dieselbiler vesentlig lavere enn i Norge, og derfor har elbilene hatt svekket konkurransekraft her.

Også ladbare hybrider er et gedigent satsingsområde når bilprodusentene skal senke utslippene.

–  Norge er et mye mer modent elbil-land også når det kommer til infrastruktur for lading enn resten av Europa. Og i land som for eksempel Tyskland kjører folk i gjennomsnitt både lengre og fortere enn oss her hjemme. Da blir ladbar hybrid fort mer kurant enn elbil for mange per i dag, forklarer Andresen.

Han påpeker også at det ikke er noe som tyder på at tilgangen på ladbare biler i Norge vil bli begrenset som følge av økt etterspørsel i Europa.

– I takt med denne økte etterspørselen trappes også produksjonen opp og norske importører melder om en god leveringssituasjon, slik at det ser lyst ut for potensielle kunder, avslutter Andresen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.