Klare tilrådinger fra havarikommisjonen etter KNM Helge Ingstad

kystverket

Statens havarikommisjon for transport (SHT)  har lagt frem delrapport 1 om kollisjonen mellom fregatten KNM Helge Ingstad og tankbåten Sola TS, som skjedde nær Stureterminalen i Hjeltefjorden 8. november 2018. Rapporten omfatter hendelsesforløpet, fra klokken 00.00 og frem til kollisjonen.

– Nå setter vi oss grundig inn i rapporten, og ser på de sikkerhetstilrådingene som Statens havarikommisjon for transport kommer med. Det er viktig at vi får gjennomført tiltak som vil bidra til å unngå ulykker av den typen som inntraff 8. november i fjor, sier kystdirektør Einar Vik Arset.

– Dette var en svært alvorlig hendelse, som heldigvis ikke medførte tap av menneskeliv. Det er viktig å se på årsakene til at dette kunne skje, for å unngå slike hendelser senere. SHT presenterer en svært omfattende og grundig rapport, sier kystdirektøren.

Av de sikkerhetstilrådinger SHT fremmer er to rettet spesielt til Kystverket. Disse er knyttet til Kystverkets sjøtrafikksentraltjeneste. Den ene tilrådingen omfatter praksis og rutiner for formidling av trafikkinformasjon. Den andre omfatter tilråding om å gjennomgå og forbedre trafikkovervåkningen med tanke på bemanning, oppgaver og tekniske hjelpemiddel.

 – Dette tar vi på største alvor, og vil nå bruke tilrådingene i en inngående gjennomgang for å forbedre våre tjenester. Så skal vi gå detaljert gjennom resten av innholdet i den endelige rapporten fra SHT. Beskrivelsene av hendelsene i perioden som rapporten omfatter er grundig, og mange av punktene er nyttige og viktige å ha med seg i vårt kontinuerlige arbeid med forbedring av sjøsikkerheten, påpeker kystdirektør Arset.  

Egne undersøkelser
Kystverket har rutinemessig gjennomført egne undersøkelser for de områdene i egen organisasjon som var involvert i hendelsen; trafikksentraltjenesten og lostjenesten.

– I dette arbeidet har vi funnet flere forbedringsområder, og allerede iverksatt en del tiltak. Likevel – dette er et svært komplisert hendelsesforløp og svært omfattende årsaksbilde. I vårt eget arbeid har vi ikke hatt tilgang til informasjon fra alle aktører. Med rapporten fra SHT får vi dette. Derfor skal vi nå se på innholdet, og bruke helhetsbildet til å gjøre nøye vurderinger for tiltak og forbedringer for det som er innenfor vårt ansvarsområde, forklarer Arset.

Kystverkets arbeid med sjøsikkerhet innebærer kontinuerlig vurdering, evaluering og forbedring av tjenestene, og alle små og store hendelser evalueres. I periodene etter hendelsen 8. november 2018 ble det derfor iverksatt en del tiltak som en direkte konsekvens av hendelsene.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.