Kartlegging viser mange byggfeil på boliger

eiendom

Ny undersøkelse viser at byggfeil er et betydelig samfunnsproblem. Feilene kan spesielt knyttes til vann.

Det har stor samfunnsmessig betydning hvilken kvalitet som er på boliger og bygninger. Byggfeil og andre mangler fører til ekstrakostnader og ulemper både for byggenæringen og for de som skal bruke bygningene. Dette er sløsing med penger, tid og materialer.

– Hittil har vi hatt for lite kunnskap om omfanget og årsakene til byggfeil. Dette gjelder både i hvilken grad det byggtekniske regelverket blir fulgt og hvilke kostnader som byggfeil medfører, sier Per-Arne Horne, direktør i Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).

På oppdrag fra Direktoratet for byggkvalitet har Menon Economics kartlagt omfanget og årsakene til byggfeil i Norge. Arbeidet har pågått gjennom 2021 og 2022, og nå er rapporten Omfang av byggfeil i Norge, klar.

Kartleggingen tar for seg bygninger som er bygget de siste ti årene. De fleste bygningene som er undersøkt er oppført etter de gjeldende byggtekniske forskriftene i denne perioden, TEK10 eller TEK17. I utredningsarbeidet er det brukt en rekke datakilder for å skaffe omfattende informasjon, likevel gjelder kartleggingen først og fremst boliger. Årsaken er at digitale tilstandsrapporter, som blir utarbeidet ved boligsalg, har vist seg å være den beste kilden for å si noe om tilstanden i bygningsmassen.

Kartleggingen gir en god kjennskap til status for byggfeil og andre mangler ved norske boligbygninger. De innsamlede dataene viser at om lag 60 prosent av byggfeilene er knyttet til vann, enten i våtrom eller andre områder, slik som avløpsrør, varmtvannstank, vannbåren varme, nedløp og lignende.

– Selv om denne kartleggingen i hovedsak har tatt for seg boligbygninger, er det ingen grunn til å tro at vi har færre byggfeil og andre mangler ved andre typer bygninger. Vi trenger mer kunnskap for å finne roten til byggfeilene. Målet vårt er at norske boliger og bygninger skal være trygge og solide, og at vi skal holde antallet byggfeil på et minimum, avslutter Horne.

DiBK definerer byggfeil som brudd på byggteknisk forskrift. Forskriften regulerer hvilke krav som gjelder til norske boliger og bygg.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.