Fagforbundet anmelder Aleris for grov arbeidslivskriminalitet

nord

Fagforbundet har anmeldt helse- og omsorgsselskapet Aleris Ungplan & Boi AS til Økokrim. Selskapet er en del av Aleris-konsernet, og en av Norges største private aktører i helse og omsorg.

Forbundet ber om at selskapet etterforskes for mulig grov arbeidsmiljøkriminalitet, bedrageri, dokumentfalsk og avgiftsunndragelser.

Samtidig har Fagforbundet sendt varsler til Arbeidstilsynet, Skattedirektoratet og Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Buskerud om det forbundet mener er ulovlige forhold. Arbeidstilsynet er varslet om mulig grove brudd på arbeidsmiljøloven, Skattedirektoratet om mulig unndragelse av arbeidsgiveravgift og Fylkesmannen om mulig brudd på kravene om forsvarlige helse- og omsorgstjenester.

– Dette er en svært alvorlig sak, der en stor og profesjonell aktør har utnyttet våre medlemmer grovt, sier Mette Nord, leder av Fagforbundet.

Flere har saksøkt
Bakgrunnen for saken er at Fagforbundet bistår flere av våre medlemmer som har saksøkt Aleris Ungplan & Boi AS (AUB). Selskapet har engasjert dem som selvstendig næringsdrivende «konsulenter», selv om de i realiteten har utført arbeid som i et ordinært arbeidsforhold. Medlemmene våre krever nå å få dom på at de hele tiden har vært arbeidstakere og ikke konsulenter.

I tillegg krever de å få etterbetalt overtidsgodtgjørelse og andre ytelser for de senere årene, i tråd med tariffavtale, ferielov og arbeidsmiljølov, samt etterinnmelding i tjenestepensjonsordning. Flere av saksøkerne krever å få etterbetalt langt over 1 million kroner.

Foreløpig omfatter søksmålet rundt 20 av Fagforbundets medlemmer på Østlandet, knyttet til AUB Region Øst. Medlemmene har blant annet jobbet ved omsorgsboliger for personer med problemer knyttet til rus, psykiatri og nedsatt funksjonsevne.

I arbeidet med søksmålet, er det blitt klart for Fagforbundet at AUB har hatt store økonomiske fordeler av å behandle medarbeiderne som selvstendig næringsdrivende «konsulenter» og ikke ansatte. Selskapet har spart utgifter til overtid, sykelønn og pensjon for medarbeiderne, samtidig som de har unnlatt å betale arbeidsgiveravgift til det offentlige.

Rovdrift
Fagforbundet mener å ha avdekket rovdrift på medarbeiderne. Det har vært vanlig med arbeidsuker på 70-120 timer og vakter på 14 timer. I mange tilfeller har arbeidstakerne vært flere døgn i strekk på arbeid uten mulighet for hvile, slik loven krever. Forbundet mener at arbeidsbelastningen har vært så stor at det kan ha rammet de sårbare brukergruppene. I tillegg til dette er det avdekket en rekke forhold som forbundet mener er lovstridige.

– Dette er et av de verste utslagene vi har sett av sosial dumping i offentlig finanserte velferdstjenester. Nå forventer vi at Økokrim etterforsker saken og at Arbeidstilsynet, Skattedirektoratet og Fylkesmannen gransker forholdene som er avdekket, sier Mette Nord.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.