Skal kartlegge trusler og seksuell trakassering på Stortinget

stortinget

Stortinget skal kartlegge mulig forekomst av trusler og seksuell trakassering blant representanter og ansatte. En undersøkelse viser at kvinnelige politikere i Europa er utsatt for trusler om vold og seksuell trakassering.

– Det skal være trygt for kvinner og menn å jobbe på Stortinget – både som folkevalgt, i partigruppene og som ansatte. Det innebærer et arbeidsmiljø fritt for trakassering og trusler, sier stortingspresident Tone W. Trøen.

I en undersøkelse fra Den interparlamentariske union (IPU) og Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) fra 2018 kom det fram at 85 prosent av de kvinnelige parlamentarikerne i europeiske land hadde vært utsatt for psykisk vold i sin tid i parlamentene. 47 prosent hadde mottatt drapstrusler eller trusler om voldtekt. 123 kvinner fra 45 europeiske land ble intervjuet i undersøkelsen.

Det var stortingsrepresentantene Hege Haukeland Liadal (A) som er medlem i IPU og Ingjerd Schou (H) som er leder i PACE som først tok denne saken opp med stortingspresidenten.

– Selv om undersøkelsen baserer seg på et begrenset utvalg intervjuobjekter er tallene så alvorlige at vi må følge opp med å undersøke hvordan situasjonen er i vårt storting, sier Trøen.

Da en delegasjon fra Sveriges riksdag besøkte Stortinget 4.–5. juni var likestilling og seksuell trakassering tema for en rundebordssamtale mellom Stortinget og delegasjonen fra Riksdagen.

I Sverige er det gjennomført en kartlegging av situasjonen ved Riksdagen.

– Selv om resultatene er langt bedre enn for den europeiske undersøkelsen har vi likevel en del å jobbe med. Generelt er Riksdagen en likestilt arbeidsplass, men det er fortsatt utfordringer igjen. Vi ser at særlig unge kvinner i Riksdagen kjenner seg mer utrygge, at de kan oppleve manglende tillit og blir utsatt for hersketeknikker. Kvinnelige representanter blir også utsatt for fornærmelser i sosiale medier på en annen måte enn mannlige representanter, sier Riksdagens visepresident, Åsa Lindestam.

Parlamentene i hele Europa jobber nå videre med oppfølging av rapporten fra IPU og PACE.

– Norge og Sverige har kommet langt i arbeidet med likestilling. Gjennom å utveksle erfaringer kan vi lære av hverandre og få nyttige innspill til hvordan vi kan gjøre det enda tryggere og bedre å jobbe på Stortinget. Det er viktig for rekruttering til politikken og dermed for demokratiet, sier Trøen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.