Irriterer seg over lusekjøring

ratt subaru

7 av 10 har opplevd farlige situasjoner i trafikken forbindelse med at bilister kjører under fartsgrensen.

Mange av oss har opplevd å ligge bak et kjøretøy som ligger godt under fartsgrensen. Når det i tillegg er stor trafikk i motgående kjørefelt og kanskje svingete og dårlige veier, kan det være vanskelig å kjøre forbi. 

I en fersk undersøkelse gjennomført av Ipsos for Gjensidige sier hele 68 prosent at de har opplevd dette. Samtidig sier nesten like mange (65 prosent) at de irriterer seg ofte eller av og til over dette. Yngre bilførere irriterer seg oftere enn de som er litt eldre. Menn har opplevd flere farlige situasjoner og er litt mer irritert i trafikken enn kvinner.

– Når irritasjonen er så høy, er det dessverre noen som til slutt mister besinnelsen og kjører forbi, også på uoversiktlige strekninger. Hvert år får flere slike forbikjøringer katastrofale følger, sier bilekspert Jan Fleinsjø i Gjensidige. 

Han forklarer at all erfaring tilsier at høy fart dreper, men samtidig kan lusekjøring også bidra til farlige situasjoner. Når køene bak et kjøretøy begynner å telle mange titalls biler, er det klart at det er noe som ikke stemmer. Noen når etter hvert et kokepunkt og tar plutselig en ekstrem risiko og kjører forbi, og setter dermed sitt eget og andres liv i fare på veien.

Saktegående kjøretøyer kan være så mangt og mange er flinke til å slippe andre forbi. Fleinsjø tror likevel at mange som skaper lange køer ikke er klar over risikoen de skaper selv.

Plikter å slipper forbi
Fleinsjø er klar på at dette IKKE er en oppfordring til øke farten, men mer til å vise hensyn om en selv ikke har mulighet til å holde fartsgrensen. Veitrafikkreglene sier at dersom man velger å kjøre sakte, så plikter man å slippe forbi folk som vil kjøre så fort som fartsgrensen tilsier.

– Sjekk speilene regelmessig, sier Fleinsjø. Ser du at biler kommer tett på bak, vent til du kommer til en oversiktlig strekning, slipp gassen og blink inntil. Så er bilen eller bilene forbi på få sekunder og alle parter kan fortsette på en trygg og god måte. Veldig enkelt og velig sikkert, sier han.

Gode råd:

  • Vær utvilt og følg med i speilene på trafikken bak
  • Kjør inn til siden eller slipp bilene forbi ved å blinke og senke farten
  • Ikke la deg irritere av biler som kjører sent – tenk positivt
  • Kjører du sakte eller holder fartsgrensen og biler vil forbi, ikke fremprovoser farlige frustrasjonsforbikjøringer
  • Politiet kan bøtelegge bilister som ikke holder fartsgrensen, også de som kjører for sent
  • Bedre sent frem enn aldri frem
Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.