Foreslår å øke pensjonsalderen

skruer hammer tang

Vi kan forebygge fattigdom blant pensjonister ved å heve pensjonsalderen i takt med økningen i forventet levealder, skriver ISF-forsker Axel West Pedersen i et nytt notat.

Nordmenn lever stadig lengre. Siden 1960-tallet har vår forventede levealder økt med omtrent halvannet år hvert tiår. Det er godt nytt for oss, men en utfordring for pensjonssystemet.

I et nytt notat foreslår ISF-forsker Axel West Pedersen å heve pensjonsalderen etter hvert som levealderen i befolkningen øker.

– Denne løsningen innebærer at andelen av livet som vi tilbringer som pensjonister holdes stabil, samtidig som vi kan unngå at fattigdommen blant pensjonistene øker etter hvert som pensjonsutbetalingene stadig nedjusteres, sier West Pedersen.

Økende pensjonsalder
Han foreslår innføringen av et nytt begrep – «normert pensjonsalder» – som skal avspeile hvor lenge hvert fødselskull må jobbe når forventet levealder øker. Normert pensjonsalder starter ved 67 år og økes med to tredeler av et år når forventet levealder øker med ett år. Sammenligningspunktet skal være årskullet født i 1943, som var det siste kullet som kunne gå av ved fylte 67 år uten å bli berørt av levealdersjusteringen.

Med dagens prognoser for forventet levealder vil for eksempel normert pensjonsalder øke til 69 år for personer som er født i 1960. For kullet som er født i 1972 vil antakelig den normerte pensjonsalderen øke med ytterligere ett år, til 70 år.

Aldersgrensene for trygd må følge pensjonen
Forslaget innebærer at alle aldersgrenser i pensjonssystemet og i trygdene skal økes i takt med den normerte pensjonsalderen. Det gjelder blant annet den nedre aldersgrensen for uttak av pensjon, som i dag er på 62 år. West Pedersen foreslår at det hele tiden skal være mulig å gå av 5 år før normert pensjonsalder. Det vil for eksempel bety at de som er født i 1960 tidligst kan starte uttaket av pensjon ved 63 år, mens grensen må forventes å øke videre til 64 år for de som er født i 1972.

Et viktig mål med West Pedersens foreslåtte reform er å unngå en økende relativ inntektsfattigdom blant grupper av alderspensjonistene. Forslaget hans er også innrettet slik at levealdersjusteringen ikke rammer dem som ikke kan tilpasse seg ved å arbeide lengre, som for eksempel uføre.

– Ved å øke alderen for uttak av garantipensjon i stedet for å senke ytelsesnivået, kan vi sikre at minsteytelsen i pensjonssystemet følger den alminnelige lønnsutviklingen i samfunnet, sier han.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.