– Innbyggerne åpne for at data deles for å få bedre tjenester

rambøll

Den digitale utviklingen i Norge går fremover, men stopper opp ved de mer avanserte tjenestene. Samtidig står flere offentlige virksomheter overfor en utfordring på datasikkerhet. Det viser rapporten «IT i praksis», som ble lansert onsdag.

I en årrekke har man sett en tydelig tendens til økt fokus på digitalisering, samtidig som utviklingen jevnt over har gått saktere enn ønsket. Denne trenden videreføres også i år.

– Vi ser stadig en positiv utvikling opp til et visst nivå. Men når det gjelder å komme over på mer avanserte helhetlige tjenester ser vi at mange fortsatt stagnerer. Det er her fokuset bør ligge fremover, sier Morten Skodbo, direktør for Rambøll Management Consulting. 

De offentlige virksomhetene ligger fremdeles noe bak de private i digital utvikling, men det finnes lyspunkter.

– Aldri før har vi opplevd en mer innovativ og fremoverlent kommunesektor. Det er imponerende å se at kommunene klarer å kombinere en arbeidskrevende kommunereform med store digitale løft. Det offentlige er i ferd med å bygge grunnmuren som vil gi store løft noen år frem i tid, sier Leif Arne Brandsæter, administrerende direktør i Visma Enterprise.

Innbyggerne opplever samtidig at de offentlige tjenestene ikke samhandler digitalt, men at de selv må registrere egne persondata på nytt i ulike offentlige instanser.

– Undersøkelsen viser at innbyggerne er åpne for at informasjon om dem deles, dersom det gir dem bedre og mer sammenhengende tjenester, sier Skodbo.

Heidi Austlid, administrerende direktør i IKT-Norge understreker betydningen av å ha offentlige tjenester som støtter innbyggerne. 
– Innbyggerne overlates stadig til å være sjef over egne offentlige data, også i krisesituasjoner. Det tror jeg mange kjenner seg igjen i. Deling og gjenbruk av data vil hjelpe innbyggerne i ulike livssituasjoner og vi bør derfor, med sterkt fokus på sikkerhet og personvern, jobbe oss gjennom de hindrene som gjør at data per i dag ikke deles.

Men sikkerheten er ikke god nok
Samtidig er ikke det offentlige gode nok på datasikkerhet. Kun 55 prosent av offentlige virksomheter er i dag tilstrekkelig beskyttet mot digitale trusler, mens 21 prosent ikke har oppdatert systemene sine i henhold til GDPR.

– Disse tallene viser et alvorlig bilde. Skal innbyggernes personvern ivaretas på en god nok måte er det offentlige nødt til å gjøre mer for å sikre egen virksomhet og brukernes persondata, sier Skodbo.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.