Har gjenopptatt politiske samtaler med Storbritannia

Nærings- og fiskeridepartementet

Forvaltning av fisk og handel med sjømat var tema for samtalen mellom fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen og hans britiske kollega Victoria Prentis fredag.

– Vi diskuterte saker av stor betydning. Både hvordan forhandlingsprosessen for felles fiskebestander mellom Norge og Storbritannia legges opp i 2020, og ambisjoner og posisjoner for det nye samarbeidet innen fiskeriforvaltning og for sjømathandel, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Dagens fiskeriavtale med EU består av forvaltningen av fellesbestander i Nordsjøen, om gjensidig soneadgang for fiske av ulike fiskeslag og om kvotebytte. Verdien av denne avtalen er rundt 8 milliarder kroner.

Storbritannias økonomiske sone grenser blant annet mot Norge i Nordsjøen. Vi går dermed fra to til tre parter i Nordsjøen, og både Storbritannia, Norge og EU må forvalte en rekke fiskebestander sammen. Storbritannia vil også bli en sentral partner i forvaltning av makrell og kolmule.

– Det er åpenbart viktig å få på plass en ny rammeavtale mellom Norge, EU og Storbritannia om Nordsjøforvaltningen. Det er også en rekke bilaterale spørsmål som kvotebytte og fortsatt adgang til å fiske i hverandres soner som må avklares med Storbritannia, sier Ingebrigtsen.

I overgangsperioden som varer ut året kan norsk sjømat eksporteres på like vilkår som før brexit. Etter overgangsperioden blir Storbritannia et tredjeland, slik at det blir behov for et nytt rammeverk for handelen mellom Storbritannia og Norge. Det vil si et nytt, langsiktig handelsregime, slik at norske eksportører skal få så god markedsadgang til det britiske markedet som mulig, må være på plass fra 1. januar neste år.

– Storbritannia er et av de største eksportmarkedene for norsk sjømat. Norge er, sammen med våre EØS-EFTA partnere Island og Liechtenstein, klar til å starte forhandlinger om en handelsavtale så snart som mulig, og som i alle handelsavtaleforhandlinger er målet full frihandel for sjømaten, sier fiskeri- og sjømatministeren.

I de fire første månedene av 2020 ble det eksportert norsk sjømat til Storbritannia for 2,3 milliarder kroner, opp 2 prosent fra samme periode i 2019. Storbritannia er vårt femte viktigste marked målt etter verdi, og vårt tredje viktigste marked målt etter volum. I fjor ble det eksportert 160 000 tonn norsk sjømat til Storbritannia til en verdi av 6,4 milliarder kroner. Landet er blant annet et viktig marked for norsk torsk og hyse.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.