Grønn omstilling gir blå muligheter

Innovasjon Norge

Bærekraft, smart teknologi og eksport er stikkord når Innovasjon Norge møter norsk fiskeoppdrettsnæring på Aqua Nor i Trondheim denne uka.

– Norsk oppdrettsnæring er i likhet med andre næringer både her hjemme og ute i omstilling. Bærekraft og nye digitale løsninger driver utviklingen fremover og påvirker vår konkurranseevne. Det krever innsats, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Innovasjon Norge.

Aqua Nor i Trondheim er den store møteplassen for norsk og internasjonal havbruksnæring. Der blir også der ny kunnskap, kompetanse og innovative løsninger vist frem. Aqua Nor er verdens største messe for teknologi for akvakultur. 

Sammen med tretten forsknings- og innovasjonsmiljø vil Innovasjon Norge være å treffe på Forskningstorget under årets Aqua Nor. Samlingen på Forskningstorget gir en unik anledning til innblikk i noe av det som skjer av forskning og innovasjon innen havbruk.

– Bærekraftig matproduksjon er et marked i vekst som også etterspør nye teknologiløsninger. Samtidig betyr det store eksportmuligheter for norsk teknologi og norske tjenester innen oppdrett. For norske leverandører av teknologi og utstyr handler det om å gripe mulighetene og å opprettholde konkurranseevnen i et globalt marked, sier Haugli. 

Han minner om at så mye som en firedel av Innovasjon Norges samlede lån, tilskudd og tjenester de siste åtte årene har gått til fiskeri og havbruksnæringen.

– Målt i penger handler det om mer enn 15 milliarder kroner til utvikling av fremtidsrettet næringsliv forankret regionalt der Norge har klare fortrinn – i og ved havet.  Her er og skal vi være en god samarbeidspartner og bidragsyter til fremtidig utvikling, sier Innovasjon Norge-direktøren.

Forskningstorget under årets Aqua Nor tilbyr i år fem miniseminar med korte aktuelle innlegg knyttet næringen. Tema er teknologi for fremtidens havbruk, bedre ressursutnyttelse, frisk og robust fisk, hvordan bli kvitt lusa og miljø og samfunnsutfordringer.

Onsdag 25. august arrangerer Innovasjon Norge også i samarbeid med Eksportfinansering Norge et eget frokostseminar med tema eksport. Et hovedtema der er hvordan Norge ytterligere kan ta ut eksportpotensialet som ligger i norsk teknologi og leverandørindustri til oppdrettsnæringen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.