Vil stramme inn elsparkesykkelregler

samferdselsdepartementet

Regjeringen har besluttet at det skal settes i gang et arbeid med lov- og forskriftsendringer for å stramme inn på reglene for bruk av elsparkesykler og andre små elektriske kjøretøy, opplyser Bodøposten.no.

– Jeg er dypt bekymret over ulykkesutviklingen på elsparkesykler og andre små elektriske kjøretøy, og de konfliktene vi ser med gående. Selv om vi har strammet inn og tydeliggjort regelverket ønsker vi å gjøre ytterligere grep slik at tryggheten og fremkommeligheten både for de som bruker dem og andre trafikanter skal bli ivaretatt. Derfor foreslår vi nå både promillegrense, forbud mot å kjøre på fortau, hjelmpåbud for de yngste og en aldersgrense på 12 år, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

En betydelig andel av ulykkene er knyttet til promillekjøring. Gjeldende krav om å være «skikket» er utydelig overfor brukerne og utfordrende for politiet å håndheve effektivt, og etterleves derfor i altfor liten grad.

Les hele saken her.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.