Fylkestinget bekymret for sykehusene i nord

gjensidige

Den vanskelige økonomiske situasjonen Helse Nord RHF står i bekymrer fylkestinget. Spesielt er uroen stor for sykehustilbudet til befolkningen på Helgeland. Det er nå full enighet i fylkestinget om at det må etableres en tettere dialog med det regionale helseforetaket for å følge opp utfordringene.

– Den vanskelige økonomiske situasjonen i Helse Nord RHF skaper usikkerhet om fremtidige investeringer og utvikling av sykehusene våre. Jeg er spesielt bekymret for utviklingen av Helgelandsykehuset 2025, sier Svein Øien Eggesvik, nestleder i fylkesrådet i Nordland. Han påpeker at det er viktig at dagens organisering blir opprettholdt fram til ny sykehusstruktur på Helgeland er på plass, og får støtte fra Arbeiderpartiets gruppeleder i fylkestinget, Odd Arnold Skogsholm.

– Ingen av dagens funksjoner kan legges ned eller flyttes før investeringene i nye bygg er på plass, og bemanningen sikret. Andre alternativer vil ikke gi befolkningen på Helgeland forutsigbare og gode nok sykehustjenester, konstaterer Skogsholm.

– Med sakene vi har sett den siste tida, som viser at pasienter i Nord-Norge i altfor mange sammenhenger får et dårligere tilbud enn lenger sør i landet, er dette ekstra alvorlig, sier gruppeleder for Høyre i fylkestinget, Beate Bø Nilsen.

Hun, Skogsholm og Eggesvik har et enstemmig fylkesting i ryggen i denne saken. Nå skal dermed fylkesrådet følge opp dialogen med Helse Nord, slik at helgelendingene fremdeles skal være sikret gode sykehustjenester.

I 2019 understreket Nordland fylkesting hvor viktig det er at helgelandsregionen i framtida må ha både et akuttsykehus i Mo i Rana og et hovedsykehus i Sandnessjøen. Dette ble også løsningen som styret i Helse Nord og den daværende helseministeren landet på. Nå er de tre fylkespolitikerne bekymret for hva som kan skje som følge av den dårlige økonomien i helseforetaket.

– Økonomien der er utfordrende i kjølvannet av pandemien. Når nye, større investeringer ikke blir iverksatt, og lånesøknader til nye byggeprosjekter blir utsatt, er det stor grunn til bekymring, mener Skogsholm.

De tre peker på at tiltakene i Helse Nord har umiddelbare konsekvenser for de prosjektene som ligger nærmest realisering: Nye Helgelandssykehuset og psykiatrisk sykehus i Tromsø.

– Utsetting av begge disse prosjektene er uheldig. Prosessen med Nye Helgelandssykehuset har allerede pågått lenge og skapt stor usikkerhet for befolkningen på Helgeland. Spesielt er det stilt spørsmål ved akuttberedskapen i den nye strukturen. Denne usikkerheten er det Helse Nord sitt ansvar å svare ut, mener Eggesvik, som nå vil ta initiativet til å holde en enda tettere dialog med Helse Nord.

– Vi snakker om Nord-Norges største arbeidsgiver. Enhver beslutning som Helse Nord tar vil ha konsekvenser for utviklingen og attraktiviteten til lokalsamfunn i landsdelen. Det er en forutsetning at Helse Nord evner å sikre et likeverdig helsetilbud i hele landsdelen. Da er vår anbefaling tydelig: Nye Helgelandssykehuset først, konkluderer Nilsen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.