Fått penger tilbake på skatten?

skatteetaten

Skatteoppgjøret er klart for nesten 4 millioner lønnstakere og pensjonister. 2,7 millioner får et gjennomsnittsbeløp på 11.000 kroner igjen på skatten.

De 2,7 millioner skattyterne som har skatt til gode, får tilsammen 29,2 milliarder kroner tilbakebetalt. Litt over en halv million lønnstakere og pensjonister får restskatt. De må betale til sammen 10 milliarder kroner, et gjennomsnitt på 18.300 kroner.

– Skatteetaten har brukt opplysningene som ble levert i skattemeldingen din til å beregne den endelige fastsettingen av skatt for deg. Hvis du har betalt mer skatt enn det som er beregnet, betaler vi tilbake overskytende beløp. Hvis du ikke har betalt inn alt du skal, sender vi betalingskrav for restskatt. Slik blir skatten riktig, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Hvis det er noe i skatteoppgjøret som ikke stemmer, skal du i de fleste tilfeller endre dette selv ved å levere skattemeldingen på nytt. Det kan for eksempel være noe du har glemt å ta med i skattemeldingen, hvis du finner en feil eller hvis du har fått nye opplysninger. Dette kan du gjøre opp til tre år etter leveringsfristen.

– Det er ikke for sent å endre skattemeldingen. Er det noe du har glemt å oppgi til beskatning, eller skulle du kanskje hatt et fradrag som gir mer penger igjen på skatten? Hvis du oppdager feil i etterkant, endrer du opplysningene og leverer en ny skattemelding. Det gjelder også hvis du brukte leveringsfritak i april, sier Holte.

Skatteetaten har laget en veileder på nett som hjelper deg med å endre skatteopplysninger selv eller å levere en klage, i de tilfeller der dette er nødvendig.

For de som ikke mottar skatteoppgjøret 20. juni er det løpende oppgjør mellom 15. august og 24. oktober. Det gjelder blant annet personlig næringsdrivende og deres ektefeller, og lønnstakere og pensjonister som leverte skattemeldingen på papir. Andre årsaker til at du får skatteoppgjøret senere kan være at skattemeldingen din mangler opplysninger, inneholder kompliserte forhold, eller du kan være tatt ut til kontroll.

Om lag 900.000 skattytere får skatteoppgjøret mellom 15. august og 24. oktober.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.