Over 4 millioner corona-kroner til Rana kommune

bedrift lønn avtale

I forbindelse med krisepakke – fase 3 for 2020 jf. Prop. 127 S (2019-2020) har Nordland fylkeskommune fått tildelt 74,8 mill. kr. som skal viderefordeles til kommunale næringsfond for 2020.

Rana kommune blir tildelt 4,1 millioner kroner til kommunens næringsfond. Midlene gjøres søkbare for bedrifter og næringsaktører, opplyser kommunen.

Covid 19-utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner. Tilføring av midler til kommunale næringsfond skal sette kommuner i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

Les også:  FREYR med viktig fremskritt

Tildelingskriteriene er satt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Midlene skal benyttes til bedriftsretta støtte og til andre næringsretta tiltak som kommunene mener er viktige for å motvirke negative virkninger forbundet med Covid-19, opplyser Rana kommune.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.