Færre tamrein på Nordlandsbanen etter tiltak

bane nor

Nordlandsbanen har vært plaget av rein på toflinjene den siste tiden. Men i det siste er flere grep tatt for å forebygge påkjørsler av tamrein på Nordlandsbanen.

På Helgeland har reinbeitedistriktet Jillen-Njaarke fått støtte av Bane NOR til helikopterdrift for å få kontroll med reinen.

– Det har vært nødvendig i en ekstraordinær situasjon, sier områdedirektør Thor Brækkan i Bane NOR. De siste ukene har uvanlige vær- og beiteforhold ført til stor spredning av tamreinen.

– Vi har i tillegg vært tett på reinbeitedistriktene og fått inn flere varsler slik at vi kan sette ned hastigheten og forebygge påkjørsler. Det er veldig bra. Vi forventer av reinbeitedistriktene at de har oversikt over dyra og varsler oss når de kommer nær jernbanen, sier Brækkan.

Det er ekstra årvåkenhet for å senke hastigheten. Begge parter har også gjennomgått rutiner etter påkjørslene med mål om å redusere og unngå påkjørsler.

Togene på Nordlandsbanen har de siste ukene vært opp til en og en halv time forsinket på grunn av saktekjøringer. Det har skapt utfordringer for passasjerer og gods. Punktligheten har de siste ukene vært ned mot 20 prosent. Normalen for Nordlandsbanen er ca. 90 prosent.

– Det er gledelig at vi forebygger påkjørsler. Samtidig har Nordlandsbanen en viktig funksjon for reisende og gods. Nå skal folk hjem til jul og juleposten skal fram. Farten må opp og forsinkelsene ned. Nå er det færre tamrein ved jernbanen og vi håper å kunne tilby normal hastighet for togene igjen i juletrafikken, sier Thor Brækkan

Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt sør for Mosjøen har vært hardest rammet av reinpåkjørsler i høst. Snø-, klima- og værforhold har spredt tamreinen over et større område og gjort det vanskelig for reinbeitedistriktet å samle dem til årlig transport til vinterbeite ved kysten. Nå har reinbeitedistriktet inngått en egen avtale med Bane NOR om blant annet bistand til helikopterinnsamling av tamrein.

– Det var en ekstraordinær situasjon i år og vi går inn med midler slik at de kan løse den uheldige situasjonen de har kommet opp i. Meningen er at reinen skal transporteres vekk før jul, sier Thor Brækkan om avtalen som Bane NOR har signert med Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt.

– Til neste år starter Bane NOR bygging av gjerder i området, og vi vil samarbeide tett med bl.a. reinbeitedistriktet for å få en god løsning også her, sier han.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.