Enklere rapportering for den minste flåten

Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å forenkle i rapporteringskravene for den minste fiskeflåten.

– I dialog med næringens organisasjoner har vi nå landet på en løsning som gir vesentlig enklere rapportering for den minste flåten. Jeg er trygg på at vi nå har kommet til et godt kompromiss i tråd med Hurdalsplattformen, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Viktigst er at fartøy under 11 meter kun skal sende en enkel landingsmelding. Grunnregelen er fortsatt at ulike arter skal rapporteres for seg, men fartøy under 15 meter kan likevel rapportere inntil 200 kg bifangst samfengt. Fartøy under 15 meter fritas fra krav om «midnattsmelding» for turer som går over to dager. I tillegg blir det enklere for de som driver med låssettingsfiske.

– Med disse endringene har vi tatt hensyn til driftsmønsteret til den minste flåten, slik at fiskerne ikke får urimelige belastninger, sier Skjæran. Å skille på artene er viktig for at rapporteringen skal ha verdi for forskningen og kontrollen.

Samtidig forsikrer Skjæran om at fiskerne ikke trenger å frykte for feilestimering av bifangsten. Det skal ikke gis gebyr for dette. Fiskeridirektoratet vil utvide innkjøringsfasen og praktisere myk håndheving inntil næringa og Fiskeridirektoratet har evaluert rapporteringsregimet.

– Vi vil gjennomføre en evaluering innen september 2024, slik at denne kan legges til grunn for innfasing av ordningen for fartøygruppen 8-10 meter fra 1. januar 2025, sier Skjæran.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.