Elektroforeningen vil ha elbilvirkemidler til sjøs

Elektroforeningen

Norge er ledende i verden på elektriske biler. Det kan vi bli også på elektriske båter, men da trenger vi elbilvirkemidler til sjøs, ifølge næringspolitisk direktør i Elektroforeningen, Per Øyvind Voie. Han ber politikerne om å kopiere både momsfritak og støtte til ladeinfrastruktur.

Potensialet for økt verdiskapning og nye arbeidsplasser gjennom maritim elektrifisering er stort, svarer Voie når vi ber han forklare hvorfor norske politikere bør innføre elbilvirkemidler til sjøs.

– Norge er en stor produsent av båter i alle størrelser, både til proff- og fritidsmarkedet. Gjennom å ta en internasjonal lederrolle på maritim elektrifisering kan vi skape et nytt norsk eksporteventyr, sier han. Dette vil gi arbeidsplasser langs hele norskekysten. Vi har sammen med flere andre forsøkt å tallfeste potensialet, og våre forsiktige anslag tilsier 3-5000 nye, varige arbeidsplasser.

Samtidig vil elektrifisering av båtparken også kutte store klimautslipp. Fridtidsbåtene i Norge står alene for over 500.000 tonn CO2-utslipp (SSB2017).  Tar en med kystfiskeflåtens utslipp nærmer vi oss en million tonn i årlige CO2-utslipp.

– Disse utslippene kan halveres ved overgang til batterihybride løsninger – og fjernes helt om en går for helelektriske båter.

For å skape de nye arbeidsplassene og oppnå kuttene i utslipp ønsker Elektroforeningen seg elbilvirkemidler til sjøs. Elbilpolitikken har vist at det virker.

– Vi behøver ikke finne opp kruttet på nytt hver gang, sier Voie.

Han peker særlig på tre virkemidler han håper politikerne innfører.

– Det første og viktigste tiltaket er å få plass en nasjonal støtteordning for ladeinfrastruktur. Elbåteiere må være trygge på at de får ladet båten sin når de legger til kai, og i dag er infrastrukturen alt for dårlig. Her må politikerne få Enova på banen, og det må tenkes helt nytt. Det holder ikke med landstrøm – vi må ha ladestrøm i alle norske havner. Det kan bli kostbart en del steder, og vi er derfor helt avhengig av en nasjonal støtteordning som kan redusere kostnader og risiko for utbyggere, sier Voie.

– Akkurat som de første elbilene var dyrere enn fossile biler, er de første elbåtene dyrere enn fossile båter. For å få fortgang i markedet bør staten derfor gi momsfritak for båter med elektrisk drivlinje. Dette tiltaket vet vi har hatt stor effekt for antallet elbiler i dag, og det er derfor ingen grunn til å ikke tro at tiltaket kan ha samme effekt til sjøs.

Det tredje og siste tiltaket Elektroforeningen ønsker seg er nok det som er minst populært blant dagens båteiere. De mener nemlig det må bli dyrere å bruke fossile båter.

– Det er ingen tvil om at alle bomstasjonene langs norske veier har bidratt til å øke antallet elbiler, sier Voie.

Han ser ikke for seg bomstasjoner til sjøs, og mener derfor politikerne bør vurdere andre tiltak som gjør det dyrere å bruke fossile båter.

– En mulighet kan være økte avgifter på drivstoff, en annen kan være økte havneavgifter. For kystfiskeflåten kan det rett og slett være å fjerne dagens ordning med refusjon av mineraloljeavgiften på drivstoffet fiskerne bruker. Det alene utgjør over 400 millioner, sier Voie. – De pengene kunne man heller brukt på å støtte ombygging til elektrisk drift, avslutter han.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.