NBBLs boligmarkedsrapport: Boligprisene stiger fire prosent i 2019

nbbl

SSB kom nylig med en ny rapport der de forventer uendrede boligpriser de neste tre årene. Men hvor sannsynlig er det?

Boligmarkedet befinner seg for øyeblikket i en ønsket situasjon, med beskjeden prisvekst og høy boligbygging. Men historien forteller oss at boligprisene sjelden flater ut over lengre tidsperioder.

– Siden 1950 og frem til i dag har realprisen på bolig steget mer enn fem prosent i halvparten av tiden. Samtidig har realprisen falt ett av tre år. Med andre ord det svinger av boligprisene, sier NBBLs sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes.

To megatrender har vært dynamitt for boligprisene
Stort sett har de svingt opp.

I følge NBBLs sjeføkonom har boligprisoppgangen de siste 10-årene vært særlig drevet av to megatrender:

Rentenivået har vært mer eller mindre fallende siden begynnelsen av 90-tallet. Det har gjort oss i stand til å ta opp stadig mer boliggjeld samtidig som lavere rente har holdt bokostnadene nede.
Oljerikdommen har gitt en stor velstandsøkning. Det gir prispress på skjermede goder, som bolig.
– Sammen har disse to megatrendene vært dynamitt for boligprisene. På landsbasis koster en leilighet i dag ni ganger så mye som tidlig på 90-tallet, forklarer Frengstad Bjerknes.

Han mener at effekten av disse megatrendene dempes nå.

– Rentebunnen er nådd og i september hevet Norges Bank renta for første gang på syv år. Vi forventer to renteøkninger til i løpet av 2019. Oljen forblir naturligvis vår viktigste næring i lang tid fremover, men vekstimpulsene inn i norsk økonomi avtar, mener sjeføkonomen.

Konklusjonen er at boligprisene sannsynligvis vil stige langt mindre det neste tiåret.

2019: Prisøkning møter motvind fra tre kanter
I boligmarkedet har det i lengre tid vært klart at boligprisene i 2019 møter motvind fra tre kanter;

lavere befolkningsvekst
høy boligbygging
stigende rente

Motvekten har vært sterk utvikling i norsk økonomi med lav arbeidsledighet og høy lønnsvekst. Det er imidlertid tegn til avmatning i internasjonal makro, ref. børsuroen i høst. Svekkes konjunkturene samtidig som renten er på vei opp kan det smitte over på boligmarkedet.

God utvikling i norsk økonomi gir stigende boligpriser
NBBL holder imidlertid enn så lenge en knapp på fortsatt god utvikling i norsk økonomi.

– I vårt hovedscenario tror vi derfor på stigende boligpriser også i 2019, og har en prognose på fire prosent. Risikoen for at vi tar feil er imidlertid større enn vanlig – kanskje så stor som 30 prosent, avslutter Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.