Diskuterte brexit i London

brexit england

Adgangen til å fiske i hverandres soner var ett av temaene da fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik møtte sin britiske kollega George Eustice i London i dag.

– Det viktige for meg er hvordan brexit påvirker forvaltningen av våre felles bestander som torsk, hyse og makrell. Hvis Storbritannia går ut av EU før årsskiftet, må vi ha klar en fordeling mellom oss når det gjelder fiske i hverandres soner. Som nabo har Norge ikke noe fisk å gi til EU og Storbritannia sitt skilsmisseoppgjør. Vi går inn i drøftingene om utveksling av kvoter ut fra den fordeling som EU og Storbritannia blir enige om seg imellom, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik.

Frem til nå har Norge hatt EU som forhandlingsmotpart, men etter brexit må Norge også forhandle med Storbritannia. Som et ledd i bytteavtale med EU kan britene i fiske torsk i Barentshavet, og de kan også fiske i norsk sone i Nordsjøen på bestander vi forvalter sammen. Til gjengjeld tar norske fiskere opp sei i britisk sone. Norge har forhandlet med EU i førti år om felles bestander og bytteavtaler. Avtalen har en verdi på 8 milliarder kroner.

Storbritannia – et viktig marked

Storbritannia er et viktig marked for norsk sjømat og i fjor eksporterte vi nesten 150.000 tonn sjømat for 6,2 milliarder kroner til dit. Laksen er størst og utgjorde 4,3 milliarder kroner. Torsk og hyse sto for 1,1 milliarder kroner. Sjømateksporten står for om lag 20 prosent av den norske fastlandseksporten til Storbritannia. Island og Norge har signert en vareavtale med Storbritannia som skal gjelde ved en «no deal». Avtalen innebærer at tollsatsene for eksport av norsk sjømat til Storbritannia videreføres.

– Vi har allerede fått viktige avklaringer om markedstilgang på plass, i tilfelle britene forlater EU uten en avtale. Det er likevel usikkert hvordan brexit i praksis vil slå ut for handelen med sjømat, derfor opprettholder vi god kontakt med våre britiske kollegaer framover. Storbritannia er et stort marked for norsk laks, og omlag 30 prosent av torsken og hysa som selges i Storbritannia kommer fra norske fiskere. Det er en tydelig trend at restaurantene etterspør norsk torsk og hyse, og jeg vil sørge for at britene fortsatt får sin fish and chips, sier Nesvik.

Dette er tredje gangen Nesvik møter sin engelske fiskeriministerkollega, George Eustice.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.