Busstreik avverget på overtid

busser

Fellesforbundet avverget streik og sikrer økt kjøpekraft, høyere lønnssatser, forskuttering på sykepenger og mer ordnede arbeidsforhold.

Nærmere ti timer på overtid kom Fellesforbundet, NHO Transport og Spekter lørdag til enighet i meklingen på Bussbransjeavtalene og Funksjonæroverenskomsten.

Dermed blir det ikke streik for de ansatte i bussbransjen, og alle ansatte som er omfattet av overenskomsten kan gå på jobb som normalt. 

Fellesforbundet gikk til forhandlingene om Bussbransjeavtalene med krav om hevet lønnsnivå, økt kjøpekraft, bedre tilleggsordninger, at det skal sikres en standard for bedre sikkerhetssjekk og bedre rutiner for tillitsvalgte som jobber med arbeidstidsbestemmelsene i bransjen.

Fellesforbundets forhandlingsleder Dag-Einar Sivertsen er svært fornøyd med at det ble enighet og gjennomslag i årets lønnsoppgjør for Bussbransjeavtalene og Funksjonæroverenskomsten. 

– Dette har vært veldig krevende forhandlinger og en krevende mekling. Resultatet ble et bredt og sammensatt resultat, hvor vi har fått på plass flere av våre viktigste krav, sier forbundssekretær Dag-Einar Sivertsen. 

Et av Fellesforbundets hovedkrav for Bussbransjeavtalene og Funksjonæroverenskomsten var å sikre økt kjøpekraft til medlemmene som er omfattet av overenskomstene. 

Enigheten innebærer et generelt tillegg på 4 kroner, at fagbrevstillegget har økt med 3 kroner og et normallønnstillegg på 4, 50 kr. 

– Det økonomiske resultatet sikrer økt kjøpekraft. I gjennomsnitt innebærer dette at bussjåførlønna vil øke med 21 500 kroner, sier Dag-Einar Sivertsen.

Dermed skal resultatet fra lønnsoppgjøret bidra til at lønnsøkningen henger med på prisstigningene, slik at Fellesforbundets medlemmer får økt kjøpekraft. 

For Fellesforbundet har det vært viktig å få et oppgjør som bidrar til at Bussbransjeavtalene blir mer konkurranse- og levedyktige for de som er omfattet av overenskomsten. 

– Et av de viktigste kravene for Fellesforbundets medlemmer var å få gjennomslag for forskuttering av sykepenger for ett år. Det fikk vi fullt gjennomslag for, hvilket vi er svært fornøyde med, sier Sivertsen. 

I tillegg til at partene har kommet til enighet om forskuttering på sykepenger, går Fellesforbundet ut av årets lønnsoppgjør med flere viktige seiere. 

– Foran årets lønnsoppgjøret har våre medlemmer vært svært opptatt av kravene som omhandler ubetalt arbeid ved forsinkelser, å sikre en bedre standard for sikkerhetsjekk og ikke minst pensjon fra første krone. Dette er viktige gjennomslag som vi mener vil være nødvendige for å sikre en bedre bransje med mer ordna forhold. 

Forhandlingsleder Dag-Einar Sivertsen er meget fornøyd med at partene nå har kommet til enighet om en løsning som forhåpentligvis vil gjøre bussbransjen mer attraktiv i konkurranse med andre bransjer. 

Forslaget til enighet på Bussbransjeavtalene og Funksjonæroverenskomsten skal nå til uravstemning blant de om lag 4200 medlemmene i Fellesforbundet som er omfattet av avtalen.

– Nå er det opp til Fellesforbundets medlemmer å vurdere om resultatet fra årets lønnsoppgjør er godt nok. Jeg oppfordrer alle medlemmene til å si sin mening om forslaget, og bruke stemmeretten, fastslår Dag-Einar Sivertsen. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.