Bilen fortsatt viktig, men eierskap vil endre seg

biler speed

Bilens popularitet vil stå sterkt i det kommende mobilitetsskiftet, mens holdninger til bileierskap vil endres drastisk. Dette kommer frem i en ny rapport som ble lansert i dag.

Rapporten «Veien Videre: Fremtidens mobilitet» er initiert av det ledende mobilitetsselskapet Avis Budget Group og avdekker at det er sannsynlig at forbrukere går over til en behovsstyrt form for transport i det kommende tiåret.  

Rapporten er basert på forbrukerundersøkelser i 16 markeder i Europa og Asia og avdekker at påstanden om bildød er sterk overdrevet.

82% av de undersøkte forbrukerne mener at det i dag fortsett er viktig å eie en bil. 77% rapporterte at de eier en bil selv, og nærmere 50% anser bilen som sitt ideelle transportmiddel. Dette tankesettet ser imidlertid ut til å være i endring – en tredjedel av de spurte (68%) mener det i løpet av det neste tiåret ikke lengre vil være egen bil som er den mest populære måten å få tilgang til bil. Halvparten av de spurte (54%) er forberedt på å gi opp bileierskap og basere seg på langtidsleie, on-demand tjenester eller abonnementsløsninger. Faktisk er det hele 59% som svarer at de forventer at det kommer flere abonnements- og on-demand løsninger for kjøretøy de neste årene.

Ifølge et stort flertall (74%) av de undersøkte norske forbrukerne må en abonnementsløsning på bil kunne garantere tilgjengelige biler for at løsningen skal være praktisk for dem å bruke. 80 % av de spurte oppgir at sparte penger er motivasjonen for å eventuelt gi opp det å eie egen bil. Kun 8 % av de spurte oppgir miljøfaktorer som motivasjon for å kvitte seg med egen bil.

sier:

– Teknologisk utvikling og påvirkning fra tjenester som Amazon, Netflix og Spotify har ført til at befolkningen i dag ønsker tilgang til produkter og tjenester ved et enkelt tastetrykk. Forventninger til on-demand tjenester har påvirket mobilitetssektoren og resultert i utviklingen vi opplever i dag – alt fra muligheten til å umiddelbart booke en taxi eller leie en bil, alt ved hjelp av din egen smarttelefon. Men vår rapport avdekker også at vi nå ser en økning i etterspørselen etter umiddelbar tilgang og fleksibilitet, som igjen resulterer i endrede holdninger til bileierskap, sier Keith Rankin, president i Avis Budget Group International.

– Endrede behov og forventinger til delingsøkonomi byr på både muligheter og utfordringer for mobilitetssektoren. Vår undersøkelse viser at selv om kundene forventer tilkoblede, integrerte og on-demand tjenester ønsker de fortsatt bekvemmelighet til en fornuftig pris. Det er derfor viktig at forskjellige aktører i mobilitetsbransjen samarbeider for å sikre at forbrukernes behov i fremtiden møtes, sier Keith.

– Vi har vist at samarbeid fungerer gjennom vårt flåtestyringssystem (FMaaS) med Via og Lyft, og gjennom våre avtaler med Ford og Continental der vi jobber for å tilby tilkoblede biler. Våre partnerskap demonstrerer hvor godt sektoren kan jobbe sammen for å tilby de tilgjengelighetsbaserte og tilkoblede tjeneste som kundene ønsker. Dette kan dreie seg om alt fra en teknologisk gigant som leverer 5G til lokale myndigheter som jobber sammen med privat sektor for en forbedret og urban tilgang til elektrisk kjøretøy for innbyggerne, avslutter Rankin.

– Ikke overraskende kommer det tydelig fram i undersøkelsen det er viktig for nordmenn å ha kontinuerlige tilgang på bil. Hvis vi kan finne gode og effektive måter å tilrettelegge for garantert tilgang til bil gjennom andre eierskapsstrukturer enn det vil ser ved privatbilhold i dag, tror jeg et betydelig økende antall nordmenn vil være villige til å kvitte seg med egen bil og heller gå over til andre tjenester og løsninger for å få tilgang på bil, sier Donald Hayes, Daglig leder i Avis Budget Group Norge. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.