40 prosent av dødsulykkene skjer fordi trafikanter bryter trafikkreglene

ratt subaru

40 prosent av dødsulykkene i trafikken skyldes kjøring i høy fart, med promille og manglende sikkerhetsbelte. Det viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI), på oppdrag fra Statens vegvesen.

Trafikkens nullvisjon handler om etikk, ansvar og vitenskap. Trafikanten har ansvar for å unngå bevisste lovbrudd, mens myndighetene har ansvar for et sikkert vegsystem.

Materialet fra Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe (UAG) fra dødsulykkene i trafikken fra 2017-2020, viste at bevisst farlig og ulovlig atferd medvirket til 40 % av ulykkene. Denne type ulykker betegnes i rapporten «Dødsulykker innenfor og utenfor Nullvisjonens systemgrenser» som utenfor systemgrensene. Alle andre ulykker defineres i denne sammenheng som innenfor systemgrensene.

Ulykkene utenfor systemgrensene har flere likhetstrekk. De skjer ofte om natten, de involverer unge mennesker, og i 80 % av ulykkene er det kun føreren som omkommer. Ulykkene innenfor systemgrensene har et mer komplekst årsaksbilde. Eksempelvis omfatter ulykkene flere trafikantgrupper og et større aldersspekter. I disse ulykkene ser vi også ofte at det er flere enn fører som blir drept.

Rapporten konkluderer med at det er ulike typer tiltak som må til for å nå de to gruppene. Ulykkene som skyldes lovbrudd kan i stor grad reduseres av teknologiske tiltak og regulering, men disse krever samfunnets støtte og aksept – altså politisk vilje.

Trøtthet og uoppmerksomhet er de vanligste faktorene i ulykkene innenfor systemgrensene. For å hindre ulykker av denne typen kan tiltak som kampanjer og førerstøttesystemer, som påvirker fører til sikrere kjøring, ha effekt.

Mona Tveraaen i Statens vegvesen leder ulykkesanalysearbeidet (UAG) og har medvirket til rapporten «Dødsulykker innenfor og utenfor Nullvisjonens systemgrenser». Hun sier:

– Gjennomgangen av UAG-materialet gir oss kunnskap som gjør at vi bedre kan målrette tiltakene for å nå Nullvisjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken. Dette er et unikt materiale og en viktig brikke i det kunnskapsbaserte trafikksikkerhetsarbeidet som Norge har drevet i lang tid, og som har gjort at vi har de laveste ulykkestallene i Europa.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.