4 219 søkere til Nord universitet

nord universitet

Totalt har 4 219 søkere et studium ved Nord universitet øverst på sin ønskeliste i årets Samordna opptak. Nett- og samlingsbaserte utdanninger øker i popularitet.

Nord universitet har flere utdanninger som er nett- og samlingsbasert. Til høsten starter det et årsstudium i engelsk organisert i Levanger der all undervisning er nettbasert, med obligatorisk undervisning på dagtid fire til fem dager i uken. Dette studiet fikk i år ti ganger flere søkere enn i fjor, da undervisningen foregikk i universitetets lokaler.

– Vi opplever god søking til nett- og samlingsbaserte studier i engelsk og samfunnsfag. Også grunnskolelærerutdanning har relativt gode tall for de nett- og samlingsbaserte tilbudene sine. Vi ser et skifte i etterspørselen etter høyere utdanning, der studier som er tilpasset hverdagen for mennesker i ulike livssituasjoner er attraktive. Det er viktig for Nord universitet å ha en studieportefølje som gir fleksibilitet for studentene og samtidig har høy kvalitet, sier prorektor for utdanning Levi Gårseth-Nesbakk.

Om lag halvparten av søkerne til Nord universitet gjennom Samordna opptak er mellom 19 og 24 år gamle, en fjerdedel er mellom 25 og 30 år, mens en fjerdedel er 31 år eller eldre.

Nord universitet har studiesteder både i Nordland og Trøndelag. Av søkerne kommer 33 prosent fra Nordland og 29 prosent fra Trøndelag. Det er søkere til Nord universitet fra hele landet, og Viken er fylket med tredje flest Nord-søkere.

Nord universitet har totalt 3109 studieplasser tilgjengelig for søking i Samordna opptak. Med 4219 førsteprioritetssøkere gir det 1,36 søkere i gjennomsnitt per tilgjengelige studieplass. Bachelorgradsutdanningen i paramedisin har hele fem søkere til hver av de 23 studieplassene. Andre svært ettertraktede utdanninger er bachelorgradsutdanningene Eiendomsmegling og markedsanalyser, samt Havbruksdrift og ledelse.

Helsefag er det største utdanningsområdet ved Nord universitet målt i antall søkere, med 1131 søkere til 720 studieplasser. Sykepleierutdanning er den klart største helsefaglige utdanningen, der 460 søkere konkurrerer om 415 studieplasser.

Økonomisk- administrative utdanninger er det nest største utdanningsområdet, med 991 søkere til totalt 660 studieplasser. Siviløkonom – Master of Science in Business er universitetets femårige studietilbud på området, der 1,6 søkere konkurrerer om hver studieplass.

På utdanningsområdet lærerutdanning er det totalt 706 søkere til 630 studieplasser. 197 av søkerne har grunnskolelærerutdanning som sitt førstevalg.

– Vi har færre søkere enn vi har studieplasser innenfor grunnskolelærerutdanning. Det er ikke en tilfredsstillende situasjon når vi vet hvor viktig lærerutdanning er for kommunene og regionene. Barna og ungdommene våre fortjener å møte topp kompetente lærere, og vi må arbeide klokt for å utdanne flere av dem i fremtiden. Det innebærer å jobbe videre internt med utdanningene og å jobbe sammen med eksterne premissgivere, sier prorektor Levi Gårseth-Nesbakk ved Nord universitet.

– Jeg er positivt overraska over at studiet i sosialt arbeid er så populært. Det er bra at det er så mange som har lyst til å hjelpe andre.

Det sier Bjørn-Gunnar Gåsbakk Lund fra Kongsvinger, som begynte på utdanningen ved Nord universitet i Levanger høsten 2022. Både da og nå i 2023 er det dobbelt så mange søkere som studieplasser på studiet.

– Jeg er fosterbarn selv og har alltid brydd meg mye om andre mennesker. Med denne utdanningen får jeg sjansen til å hjelpe andre, sier han.

– Jeg trives veldig godt, jeg synes jeg har tatt riktig valg av studium. Det er artig å få kommet ut på sjøen og samarbeide med aktører i bransjen.

Lene Øy fra Trondheim studerer Havbruksdrift og ledelse i Bodø, er tredjeårsstudent og skriver denne våren på sin bachelorgradsoppgave. Studiet er så ettertraktet av bare én av fire søkere får studieplass. Jobbmarkedet er også svært bra.

– Ja, det er gode jobbmuligheter langs kysten. Jeg har fått to-årig traineestilling i Cermaq i Steigen, og gleder meg til å lære ulike sider av bransjen, sier hun.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.