Vil ha helhetlig vurdering av fremtidig fangst av snøkrabbe

Nærings- og fiskeridepartementet

Bør fangst av snøkrabbe reguleres annerledes enn i dag? Det er oppdraget Nærings- og fiskeridepartementet nå gir Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratet blir bedt om å gjøre en helhetlig vurdering av framtidig regulering av fangst av snøkrabbe med særlig vekt på regulering av deltakelsen i fangsten.

Bakgrunnen for oppdraget er at totalkvoten på snøkrabbe blir fangstet opp innenfor en kortere tidsperiode enn tidligere, og at et stort antall fartøy har tillatelse til å fangste snøkrabbe, samtidig som kun en mindre andel av disse faktisk fangster. Det foreligger også oppdatert kunnskap om bestanden på norsk sokkel i Barentshavet.

Snøkrabbetillatelse blir i hovedsak kun tildelt fartøy som har annet driftsgrunnlag enn snøkrabbe. Dette skjer i form av spesiell tillatelse eller deltakeradgang til fangst av snøkrabbe. For de rederiene som har investert og deltar i denne fangsten, har fangst av snøkrabbe utviklet seg mer i retning av å bli en spesialisert fangst.

– Utviklingen i fangst av snøkrabbe de seinere årene gjør at jeg mener det er tid for å se nærmere på reguleringen. Vi har en helt åpen tilnærming til disse spørsmålene og er opptatt av å få mer kunnskap på bordet før vi bestemmer om fangst av snøkrabbe skal reguleres på en annen måte enn idag, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Det ligger ingen føringer for Fiskeridirektoratets helhetlige gjennomgang. Nærings- og fiskeridepartementet gjør likevel oppmerksom på at dersom myndighetene på et senere tidspunkt skulle beslutte å begrense deltakelsen i snøkrabbefangsten, vil aktivitet eller investeringer gjort etter denne dato, ikke kunne gi grunnlag for fremtidig deltakelse i fangst av snøkrabbe.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.