Vil gjøre anskaffelsesregelverket bedre for bedrifter og oppdragsgivere

Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen vil revidere anskaffelsesregelverket. Et nytt lovutvalg har fått i oppgave å utarbeide forslag som skal styrke klima- og miljøhensyn, motvirke sosialdumping og arbeidslivskriminalitet, og forenkle regelverket i offentlige anskaffelser.

– Denne regjeringen har siden vi tiltrådte for et år siden vært tydelige på at regelverket og praksisen i offentlige anskaffelser må endres. Et nytt regelverk må støtte viktige mål om å få en slutt på sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, bidra til gode lønns- og arbeidsvilkår, bruk av lærlinger, bærekraft og verdiskaping i hele landet. Dette vil bidra til like konkurransevilkår for de seriøse aktørene, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

I dette arbeidet har regjeringen oppnevnt et lovutvalg som skal revidere regelverket for offentlige anskaffelser. Utvalget er satt sammen av både jurister og økonomer med bred anskaffelsesrettslig og samfunnsøkonomisk kompetanse. Arbeidet skal ledes av professor ved Universitetet i Bergen, Halvard Haukeland Fredriksen

– Hovedmålet for lovutvalget er at regelverket for offentlige anskaffelser skal bli enklere, lettere tilgjengelig og styrke klima- og miljøhensyn. Når vi har et regelverk som er så byråkratisk at det trengs en veileder på over 350 sider for å forstå det, sier det seg selv at vi er på ville veier, sier Vestre.

Ved siden av arbeidet med å revidere anskaffelsesregelverket er regjeringen allerede i gang med flere lov- og forskriftsendringer knyttet til Norgesmodellen for offentlige anskaffelser.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.