Stortinget bør avvise forslag til endringer i naturmangfoldloven

vannbrønn

Et eget ekspertutvalg har foreslått å styrke fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle og har gått sterkt imot å flytte ansvaret for vannforvaltning.

– Dersom regjeringen overfører ansvaret for vannforvaltningplaner fra fylkeskommuner til fylkesmennene, vil det være i direkte strid med regjeringens egen regionreform, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Regjeringen foreslår å gjennomføre endringer i naturmangfoldloven. Det gjør det mulig for Klima- og miljødepartementet og Olje- og energidepartementet å overføre ansvaret for vannforvaltningsplaner fra fylkeskommunene til fylkesmennene.

– Stortinget bør avvise regjeringens forslag til endringer i naturmangfoldloven nå. I stedet bør stortingspolitikerne be om at forslag som berører organisering av vannforvaltningen kommer som del av forslagene til hvilke oppgaver det regionale folkevalgte nivået skal ha etter 2020, sier Helgesen.

Da regjeringen la fram sin stortingsmelding om ny inndeling av det folkevalgte regionale nivået, den såkalte regionreformen, slo den fast at reformen skulle medvirke til å styrke demokratiet på regionalt nivå.

Et eget ekspertutvalg har foreslått å styrke fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle og har gått sterkt imot å flytte ansvaret for vannforvaltning, påpeker Helgesen.

– Mange av høringsuttalelsene har påpekt at oppgavefordelingen må sees i en helhetlig sammenheng knyttet til gjennomføring av regionreformen. Ingen evalueringer eller faglige anbefalinger peker i retning av å fjerne oppgaven fra en lokaldemokratisk arena. Tvert imot, sier Helgesen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.