revisorforeningen

Tilliten til Stortinget svekkes om det ikke ryddes opp i reisereglene

Dagens regelverk er for generelt og inviterer til ukultur. Vi kan ikke ha et system hvor det er den enkelte stortingsrepresentants subjektive vurderinger som avgjør om reisene deres er innenfor eller utenfor,... Les mer »
vannbrønn

Stortinget bør avvise forslag til endringer i naturmangfoldloven

Et eget ekspertutvalg har foreslått å styrke fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle og har gått sterkt imot å flytte ansvaret for vannforvaltning. – Dersom regjeringen overfører ansvaret for vannforvaltningplaner fra fylkeskommuner til fylkesmennene, vil det... Les mer »