Snart er alle landets arkiv et tasteklikk unna

arkiv nordland

I samarbeid med andre aktører i arkivsektoren, skal Arkivverket etablere og utvikle Digitalarkivet som en felles portal for digital publisering av arkiv. Målet er at alle brukere skal kunne søke og hente fram digitalt innhold i statlige, kommunale og private arkiv fra alle deler av landet.

Norge vil med dette bli det første landet i verden der arkivinstitusjonene uavhengig av forvaltningsnivå tilbys en nasjonal fellesløsning for digital publisering av sine arkiv.

Nettstedet www.digitalarkivet.no har i over 20 år vært en suksesshistorie. Arkivbrukerne har kunnet sitte hjemme i sin egen stue og bruke etatens arkiv. I fjor var det hele 1,6 millioner unike brukere og de besøkte Digitalarkivet 6 millioner ganger.

Nasjonal fellesløsning
– Nå tar vi i Arkivverket et avgjørende skritt videre for å sikre dagens og fremtidens arkivbrukere enda bedre tilgang til samfunnets arkiverte dokumentasjon, sier riksarkivar Inga Bolstad. Det skal skje gjennom å videreutvikle Digitalarkivet til å bli en landsdekkende portal for publisering av digitaliserte arkiv, uavhengig av opphav eller oppbevaringssted.

Starten på utviklingen av www.digitalarkivet.no til en nasjonal publiseringskanal for arkiv markeres 3. desember i riksarkivbygningen i Oslo ved at kulturminister Trine Skei Grande legger ned den digitale grunnsteinen.

Lager selvbetjeningsløsning
Konkret arbeides det nå med å lage en selvbetjeningsløsning for alle landets arkivinstitusjoner slik at de selv kan publisere sine digitaliserte arkiv i Digitalarkivet. Dette er likevel bare første byggetrinn i å gjøre Digitalarkivet til hovedinngangen til samfunnets arkiv, enten de er offentlige eller private.

Neste byggetrinn vil omfatte alle arkiv uavhengig av hvilket medium eller format de er skapt i, så som audiovisuelt og digitalt skapt arkivmateriale. I løpet av 2019 skal derfor alle som oppbevarer arkiv ha fått tilbud om å bruke Digitalarkivet som sin publiseringskanal for digitaliserte arkiv.

Revolusjonerende muligheter
Utvikling av Digitalarkivet til nasjonal portal for arkiv vil revolusjonere brukernes muligheter til å finne både rettighetsdokumentasjon, informasjon og kulturarv på ett og samme sted. En forsker som skal bruke arkiv fra kommunal, regional og statlig sektor slipper ikke bare å oppsøke arkivinstitusjoner i ulike deler av landet, hun slipper også å lete på mange ulike nettsteder. Det vil åpne seg mange muligheter for å sammenligne arkivinnhold fra offentlig og privat sektor, ulike bedriftsarkiv, søknader fra kommunalt nivå – og helt opp til ankebehandling i departementene. De som vil finne enkeltmenneskers liv i arkivene vil også få en betydelig enklere jobb når alt finnes på ett og samme sted.

Hvis alle som oppbevarer arkiv tar i bruk Digitalarkivet som sin publiseringskanal vil dette gi både dagens og fremtidens arkivbrukere helt fantastiske muligheter til å følge tidligere tiders befolkning fra vugge til grav, inkludert deres hverdagsliv, arbeidsliv og også se hvordan politiske vedtak fikk innvirkning på livene deres.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.