Sauer savnet – Dyrebeskyttelsen Norge utlover dusør

Dyrebeskyttelsen Norge

I høst forsvant sju søyer og 16 lam fra et beiteområde i Troms. Aktiv leting etter dyrene har ikke gitt resultater og dyrene er sporløst borte. Nå frykter Dyrebeskyttelsen Norge at søyer og lam har blitt stjålet og at dyrevelferden ikke blir ivaretatt.

Søyene og lammene forsvant fra beiteområdet nært driftsenheten i Hilleshamn i Gratangen kommune i Sør-Troms. Dyreeier har vært i kontakt med Mattilsynet og har også anmeldt forholdet til politiet.

Ifølge Statens naturoppsyn (SNO) og rovbase.no, er det i 2020 ikke påviste skader på og tap av sau eller andre matproduserende dyr til fredet rovvilt i området der dyrene befant seg da de forsvant. Det er dermed lite sannsynlig at tap til rovvilt er årsak til forsvinningen.

– Vi vet at sau forsvinner på beite, hver sau som forsvinner er en bekymring for oss, sier Åshild Roaldset, daglig leder i Dyrebeskyttelsen Norge.

Dyrebeskyttelsen Norge sender ut denne etterlysningen fordi det er viktig å finne ut av hva som har skjedd med dyrene og hvor de eventuelt befinner seg nå.

– Vi oppfordrer både Mattilsynet og politiet til å ta denne saken på alvor ut fra et dyrevelferdsperspektiv, og ikke kun se på dette som et tyveri. Så lenge vi ikke vet hvor dyrene er og hva som har hendt med dem, er vi bekymret for deres velferd, sier Åshild Roaldset.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.