Rekordstor interesse for tilskuddsordning som sikrer kulturaktiviteter for barn og unge

natur sommer barn

Kulturdepartementets tilskuddsordning «Inkludering i kulturliv» tiltrekker seg stadig flere søkere. I år kom det inn søknader for nær 38 millioner kroner.

ilskuddsordningen «Inkludering i kulturliv» ble lansert høsten 2020 for å sikre at flere barn og unge får mulighet til å delta i organiserte kulturaktiviteter.

Ordningen er en del av regjeringens arbeid med å gi flere barn og unge økt tilgang til fritidsaktiviteter i det frivillige kulturlivet. Kulturdepartementet har gitt Kulturtanken i oppdrag å forvalte ordningen.

Ordningen har i år en ramme på 13 millioner kroner. Da søknadsfristen gikk ut 1. mars, var det kommet inn 175 søknader, og det er søkt om totalt 37,47 millioner kroner.

– I år opplever vi rekordstor interesse for denne tilskuddsordningen. Det har kommet inn søknader fra Agder i sør til Finnmark i nord, fra nasjonale organisasjoner til små foreninger. Og det er et stort spenn i type prosjekter det søkes tilskudd til, sier Kulturtankens direktør Øystein Strand.

– Å bidra til at flere barn og unge deltar i kunst- og kulturaktiviteter uavhengig av bakgrunn eller bosted, er noe av det viktigste vi gjør. Deltagelse i felles aktiviteter bidrar å føle tilhørighet, bygge identitet og styrke sosiale fellesskap, legger han til.

Saksbehandlingen forventes å være ferdig i løpet av april. Kulturtankens ungdomsråd har en veiledende rolle i søknadsbehandlingsprosessen.

I 2022 kom det 161 søknader. 67 prosjekter fikk til sammen 12,6 millioner kroner i støtte. I år er tilskuddsordningen økt til totalt 13 millioner kroner.

Det overordnede målet med tilskuddsordningen er å gi barn og unge mulighet til å delta i felles kulturaktiviteter på tvers av blant annet kjønn, etnisitet, funksjonsevne, sosial- og økonomisk bakgrunn og bosted.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.