Rekordår for fornybar fjernvarme og fjernkjøling

norsk fjernvarme

Aldri før har det blitt produsert mer fjernvarme i norske byer enn i fjor. En rekordvarm sommer førte i tillegg til rekordproduksjon av fjernkjøling.

– Produksjonen er basert på energi som ellers ville gått til spille i byer og tettsteder over hele landet. Det er gledelig at stadig mer av denne urbane energien kommer til nytte, sier kommunikasjonssjef Trygve Mellvang-Berg i Norsk Fjernvarme.

SSBs fjernvarmestatistikk, som ble lagt fram torsdag, viser at nettoproduksjonen av fjernvarme i Norge økte fra 6,1 milliarder kilowattimer (TWh) i 2017 til 6,5 TWh i fjor. Leveransen av fjernkjøling økte i samme periode fra 171 til 222 millioner kilowattimer (GWh).

Til sammenligning ble det for eksempel produsert 3,8 TWh vindkraft i Norge i fjor.

Samtidig som den nasjonale SSB-statistikken ble tilgjengelig, oppdaterte Fjernkontrollen.no, Norsk Fjernvarme sitt nettsted . Der kan kunder og andre interesserte se hvilke energikilder som brukes til fjernvarme forskjellige steder i landet. Nytt av året er at også hvilke kilder som brukes til fjernkjøling vises fram.

Omlag halvparten av all fjernvarme i Norge blir gjenvunnet fra spillvarmekilder, men bruken av bioenergi, varmepumper og overskuddselektrisitet er betydelig.

– Hva slags energikilder som brukes varierer fra sted til sted. Felles for alle stedene er at energien er kortreist. Fjernvarme utnytter energi som allerede er i området, sier Mellvang-Berg som oppfordrer alle fjernvarmekunder til å klikke seg inn på  og sjekke hvor fjernvarmen deres kommer fra.

Produksjonen av fjernkjøling er fortsatt liten sammenlignet med fjernvarme, men etterspørselen vokser. Økningen i fjor kan forklares med den varme sommeren, men også en generell markedsendring. 

– For mange næringskunder er kjøling like viktig som varme. Det er et signal de fleste fjernvarmeselskapene har tatt, sier Mellvang-Berg.

Det bygges derfor nå ut kjøleløsninger i mange fjernvarmeområder, gjerne basert på såkalt frikjøling fra sjøvann eller varmepumper.

Bruken av energien som leveres kundene er også i endring. Fortsatt er oppvarming og varmtvann i bygninger dominerende, men også på byggeplasser og i industriproduksjon brukes stadig mer fjernvarme for å erstatte fossil energi.

– Både på kildesiden og brukssiden er markedet i endring. Fellesnevneren er at alt skjer i områder der folk bor og arbeider. Derfor har vi som næring tatt i bruk begrepet Urban Energi for bedre å forklare mangfoldet i energitjenestene selskapene leverer, sier Mellvang-Berg.

Til tross for en ekstra kald start på begynnelsen av 2018, var bruken av fossile kilder lav i fjernvarmen i fjor. Oljeandelen fortsetter å synke og var i 2018 bare på 0,8 prosent.

– Langvarige kuldeperioder har tidligere gjerne betydd at mange anlegg har vært nødt til å toppe produksjonen med fossile kilder for å få nok energi ut til kundene. Men målrettet arbeid i næringen de siste årene gjør nå at også denne topplasten også leveres fra fornybar energi de fleste stedene, sier Mellvang-Berg.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.