Regjeringen varsler gjennomgang av inkassoloven

kalkulator

Regjeringen, ved Justis- og beredskapsdepartementet, har i dag offentliggjort at de vil nedsette en arbeidsgruppe som skal vurdere viktige sider ved dagens inkassolovgivning.

Virke inkasso hilser lovrevisjonen velkommen og forventer at prosessen vil lede til strengere krav til det enkelte inkassoforetak.

Bransjen er forberedt på skjerpede krav
Virke inkasso organiserer majoriteten av landets inkassoforetak og representerer næringen i møte med myndighetene. Leder av Virke inkasso Iman Winkelman er fornøyd med Regjeringens beslutning:

– Våre medlemmer har gitt tydelig uttrykk for at dagens inkassolovgivning er utdatert på viktige områder. Dette er ikke spesielt overraskende tatt i betraktning at dagens lov er fra 1989 med forarbeider påbegynt på midten av 70tallet. Samfunnet har endret seg betydelig siden den gang når det gjelder eksempelvis digitalisering og holdningen til kreditt, sier Winkelman.

Winkelman forventer at arbeidsgruppens vurderinger vil lede frem til skjerpede krav til inkassobransjen i fremtiden:

– Vårt inntrykk er at den norske inkassobransjen er en profesjonell næring med gode systemer og rutiner for å drive innfordring av forfalte pengekrav. Samtidig er det rom for forbedringer av lovverket på viktige områder, og det vil ikke overraske oss dersom kravene til å drive inkassovirksomhet vil bli strengere i fremtiden, sier Winkelman.

Forventer ikke inntektskutt
I mandatet for arbeidsgruppen heter det også at man skal se nærmere på dagens salærmodell der inkassobyrået tar betalt av skyldnere for å drive inn kravet. Leder av Virke inkasso Iman Winkelman forventer ikke at bransjens inntektsmodell vil endres vesentlig:

– En velfungerende inkassonæring er avhengig av en bærekraftig inntektsmodell som gjør at man får betalt for den jobben som gjøres med å kreve inn forfalte pengekrav. Uten en fornuftig inntektsmodell vil mer av arbeidet med å drive inn forfalte krav overføres til det offentlige. Det vil være svært uheldig all den tid man har en fornuftig arbeidsdeling mellom inkassonæringen og myndighetene i dag, sier Winkelman.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.