Regjeringen er tøffere mot Arbeidstilsynet enn mot de useriøse

strøm

EL og IT Forbundet mener regjeringen setter det gode arbeidslivet i fare med sin tafatte innsats mot sosial dumping.

I sin egen rapport oppgir Arbeidstilsynet at antall tilsyn har falt fra 17.939 i 2015 til 13.412 i fjor. Også antallet veiledninger, hvor tilsynet hjelper virksomheter til å sette seg inn i lover og regler, er redusert de siste årene.

– Det handler om ressurser. Regjeringens hellige mål ser ut til å være å redusere offentlige utgifter, men det har gått for langt. Det trengs flere tilsyn for at lover og regler skal bli overholdt. Nå er regjeringen tøffere mot Arbeidstilsynet enn de er mot kjeltringene i arbeidslivet, sier Vidar Hennum, nestleder i EL og IT Forbundet.

I budsjettforslaget får Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og Det europeiske arbeidsmarkedsbyrå (ELA) en økning på 25 millioner på deling.3 millioner av denne summen går med til en nemndsløsning for behandling av saker om gjengjeldelse på grunn av varsling.

– Puslete, er vår første tanke. Med prisvekst, økende innleie, nye oppgaver til tilsynet og en arbeidslivskriminalitet som er mer krevende å kjempe mot, så er ikke dette en styrking i våre øyne. Regjeringen svekker også fagforeningsfradraget, sier Hennum.

EL og IT Forbundet ber Stortinget styrke budsjettbevilgningene til Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet, og kommer samtidig med en oppfordring til stortingspolitikerne.

– Stortinget kommer til å bevilge store penger til offentlig bygg- og anleggsprosjekter. Det må settes krav til landsomfattende tariffavtale ved offentlige anbud og oppdrag. Det krever en lovendring, og vil være et effektivt tiltak som premierer til seriøse aktører og bekjemper sosial dumping, sier Hennum.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.