Redusert arbeidsgiveravgift må forlenges for å holde folk i jobb

virke

Det viktigste enkelttiltaket i RNB er reduksjonen i arbeidsgiveravgiften, men det bør også gjelde for juli og august. Virke mener regjeringen kunne gjort mer for å stimulere etterspørselen.

– Tiltaket med reduksjon i arbeidsgiveravgift i mai og juni er bra, men regjeringen burde ha utvidet denne til juli og august, slik Virke foreslo. Denne reduksjonen treffer alle arbeidsgivere og gjør at det blir rimeligere å ha folk i jobb og holde sysselsettingen oppe, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

Virke har tatt til orde for aktiv permittering som holder folk i jobb mens de mottar dagpenger, at lønnskostnader skal være del av kompensasjonsordningen, og at kompensasjonsordningen forlenges.

Handels- og tjenestenæringen er hardt rammet av korona-pandemien. Hele fire av ti virksomheter sier det ikke er mulig for dem å drive med overskudd under de nåværende smitteverntiltakene.

– Vi må få bedriftene i gang igjen. Vi savner bedre ordninger for kultur, pakkereisearrangørene og frivilligheten. Det er positivt at de midlertidige ordningene med dagpenger, arbeidsavklaringspenger og fritak fra lønnsplikt under permittering forlenges, men overordnet kunne regjeringen gjort mer for å holde sysselsettingen oppe, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

Virke får signaler om at det ligger an til flere permitteringer i kultur og frivillighet. Disse trenger å få avklart om de får dekket sine kostnader og om de vil overleve krisen. Regjeringen bidrar gjennom en kompensasjon til kommunene med å dekke ekstrautgifter private og ideelle aktører har hatt knyttet til smittevern under korona-utbruddet.

– Vi er fornøyd med at kommunene nå forutsettes å likebehandle ideelle aktører. Disse aktørene er en stor og viktig del av helsetilbudet til folk over hele landet, og står for en stor del av verdiskapingen. Samtidig er vi skuffet over at det ikke kommer noe mer til kultur og frivillighet. Dette vil bety permitteringer, og virksomhetene må få avklaring på om det kommer en kompensasjonsordning som treffer dem bedre, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

Virksomhetene må ha hjelp til å få hjulene i gang igjen. Lykkes vi ikke med det, vil mange av permitteringene bli til oppsigelser og behovet for arbeidskraft i den aktive delen av næringslivet vil forbli lavt.

– Virke mener vi burde gjort mer for å stimulere etterspørselen fremover. Dette kan gjøres for eksempel ved å innføre halv skatt en måned, skattefradrag for oppussing og tjenester i hjemmet og et oppussingsfond for offentlige bygg. Dette mangler, og betyr at vi nå har store forventninger til regjeringens nye revideringer i slutten av mai, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.