Parat vant mot NHO og Widerøe i Arbeidsretten

dommer

Widerøe må begynne oppsigelsesprosessen på nytt for en pilot som ble sagt opp i 2019 etter dom i Arbeidsretten. Retten konkluderer med at oppsigelsen er ugyldig på grunn av at selskapet ikke har fulgt saksbehandling, slik som beskrevet i tariffavtalen med pilotene.

Parat-advokat, Sigurd Øyvind Kambestad sier dommen er prinsipiell viktig og i dette tilfellet viser seg å være viktigere for den aktuelle piloten enn tilsvarende bestemmelser i arbeidsmiljøloven.

– Bestemmelsen i arbeidsmiljøloven er en såkalt ordensforskrift, det vil si at brudd på drøftelsesplikten ikke automatisk fører til at oppsigelsen kjennes ugyldig. Dommen fra Arbeidsretten er knyttet til saksbehandlingsregler nedfelt i tariffavtalen og er derfor brudd på tariffavtalen. Dette er alvorlig og er årsaken til at arbeidsgiver tapte saken, sier advokat Christen Horn Johannessen som førte saken sammen med Kambestad.

En arbeidsgiver som treffer en tariffstridig beslutning, er ifølge dommen forpliktet til å gjenopprette en korrekt tariffmessig tilstand.

– En oppsigelse effektuert i strid med tarifforpliktelsen må kjennes ugyldig. Høyesterett har vist til en avgjørelse i Nokas-saken fra 2017, der Høyesterett gir sin tilslutning til at det ligger innenfor Arbeidsrettens kompetanse å ta stilling til spørsmål om ugyldighet på grunnlag av tariffbrudd, sier Horn Johannessen.

Parat-advokaten sier dommen fra Arbeidsretten er viktig fordi den viser at brudd på tariffavtalen har direkte følger for det individuelle arbeidsforholdet.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.