Oppfordrer EU og Storbritannia om å komme til forhandlingsbordet

Nærings- og fiskeridepartementet

Manglende fiskeriavtaler med EU og Storbritannia vil kunne få konsekvenser for både norske, britiske og EUs fiskere.

– Dersom vi ikke har avtaler på plass til 1. januar, vil vi ikke åpne Norges økonomiske sone for fiskere fra EU og Storbritannia. Vi kan heller ikke forvente at norske fiskere vil få adgang til deres soner. Derfor oppfordrer jeg nå EU og Storbritannia om å komme til forhandlingsbordet, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Norge har i over 40 år hatt et fiskerisamarbeid med EU. Samarbeidet innebærer blant annet at norske fiskere har kunnet fiske i EUs farvann, og omvendt.

Storbritannia vil bli en viktig, selvstendig fiskerinasjon etter at overgangsperioden med EU utløper 31. desember. Fra nyttår vil landet kunne opptre som en selvstendig kyststat.

– Norske myndigheter er tydelige på at vi må ha på plass et samarbeid som omfatter alle de tre partene. Vi ønsker en langsiktig, bærekraftig forvaltning i samarbeid med våre nærmeste naboer, sier Ingebrigtsen.

Årets forhandlinger om fellesbestandene i Nordsjøen har ennå ikke kommet i gang. På grunn av brexit-forhandlingene som fremdeles pågår mellom EU og Storbritannia, hvor også fiskeri er et tema, har vi hittil ikke lykkes i å få EU med på trilaterale forhandlinger med Norge og Storbritannia.

I Nordsjøen svømmer fisken mellom norsk, britisk og EUs farvann. Norge ønsker derfor alle tre parter møtes til forhandlinger om forvaltningen av delte bestander.

– Norge er klare til å starte forhandlinger, slik at vi kan bli enige om totalkvoter for våre felles bestander i Nordsjøen. Målet vårt er at fiskeriene kan fortsette som normalt, men da trenger vi en snarlig avklaring, sier Ingebrigtsen.

Frem til partene blir enige om totalkvoter, legger Norge opp til å fastsette nasjonale kvoter i tråd med råd fra det internasjonale havforskningsrådet ICES.

Det vil ikke gis adgang for fartøy fra EUs medlemsstater eller Storbritannia. Tilsvarende vil også gjelde for Skagerrak-avtalen, som er en bilateral avtale mellom Norge og EU om gjensidig adgang for danske, norske og svenske fartøy fra 4 nautiske mil i Skagerrak. Norske fartøy vil heller ikke ha adgang til britiske jurisdiksjonsområder eller EUs farvann.

Norge har rammeavtaler om fiskerisamarbeid med både EU og Storbritannia. Rammeavtalen om fiskerisamarbeid med EU er fra 1980, mens vi 30. september i år undertegnet en rammeavtale om fiskerisamarbeid med Storbritannia. Rammeavtalene er overordnede og berører ikke konkrete spørsmål som soneadgang og kvotebytte. Dette må derfor avtales årlig med både EU og Storbritannia.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.