Økning av kvinnelige ledere i norsk idrett

Norges idrettsforbund

Ferske tall fra idrettens eget kjønnsbarometer viser en svak forbedring av kvinnelige ledere i norsk idrett. Idrettskretsene er nærmest ideell kjønnsbalanse på ledernivå med 32% kvinnelige ledere, sammenlignet med særforbund (24%) og idrettslag (23%).

– Vi er selvsagt glade for at det er en positiv tendens når det gjelder antall kvinnelige toppledere i norsk idrett. Samtidig er vi klar over at dette er et arbeid som vil ta tid, sier Karen Kvalevåg, generalsekretær i Norges idrettsforbund.

Likevel synes hun tendensen klar.
– Vi ser stadig flere organisasjonsledd i norsk idrett som er sitt ansvar bevisst, og virker motiverte til å legge til rette for at flere kvinner både ønsker å ta toppverv og for at de skal få muligheten å ta toppverv i idretten, fortsetter Kvalevåg.  

Norges idrettsforbund har satt i gang flere tiltak for å øke kvinneandelen blant lederne.

– Dette arbeidet har tidligere vært prosjektbasert, nå har vi kontinuerlig fokus på dette. Gjennom kjønnsbarometeret vil vi kunne følge utviklingen systematisk, sier Kvalevåg.

Som et tiltak for å bedre kjønnsbalansen i norsk idrett, er det blant annet igangsatt et mentorprogram for kvinnelige ledere. Her avsluttes det andre kullet den 13. juni i år. Gjennom programmet har NIF hatt 29 kvinner med lederambisjoner som har blitt fulgt opp av hver sin mentor. Dette har vært et solid dugnadsarbeid i idretten da presidenter, styreledere og andre ledere i idretten har bidratt frivillig som mentorer.

– Vi tør påstå at alle 58 deltagerne (mentorer + adepter) har fått en større bevissthet rundt betydningen av kjønnsbalanse gjennom våre mentorprogram, sier Kvalevåg.

NIF er tydelig på at kjønnsbalanse skal sikres i alle programmer og kurs som kjøres i forbundets regi. Et samarbeid med en doktorgradstipendiat som forsker på temaet «Kjønn og makt i norsk idrett – på menns premisser?» skal gi mer kunnskap på dette feltet.

– I dag utlyser Norges idrettsforbund 100 000 kroner i prosjektmidler som skal understøtte og stimulere særforbund og idrettskretser til å arbeide innenfor dette feltet, avslutter Kvalevåg.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.