Ny undersøkelse: Flere bønder vurdere å skifte til økologisk

grønnsaker

AgriAnalyse har på oppdrag fra Landbrukets Økoløft utført en elektronisk spørreundersøkelse blant norske bønder. Undersøkelsen viser blant annet at holdninger til økologisk landbruk er blitt bedre, og at økologisk landbruk er viktig som en spydspiss for hele det norske landbruket.

– Det norske markedet for økologiske varer har vokst de siste årene mer enn produksjonen, som medfører at den økte etterspørselen blir dekket av import. Det er viktig at norsk produksjon ligger i forkant av markedet slik at forbrukeren kan få tak i norske økologiske varer i tiden fremover, sier prosjektleder for Landbrukets Økoløft, Markus Brun Hustad

Målet med spørreundersøkelsen var å få en bedre forståelse av hvordan både konvensjonelle og økologiske bønder tenker og vurderer sin produksjon, hvilke holdninger de har til økologisk produksjon, og hva som skal til for at flere skal legger om til økologisk produksjon i Norge. Undersøkelsen ble sendt ut til i underkant av 4.000 bønder, med en svarprosent på 34 prosent.

Flere av bøndene som har lagt om til økologisk produksjon oppga at bedre økonomi og merpris var en av de viktigste grunnene til at de la om. Samtidig sier 38 prosent av de konvensjonelle produsentene at de ikke har lagt om til økologisk fordi de forventer dårligere lønnsomhet. Nesten er tredjedel av de økologiske produsentene oppgir at lønnsomheten har blitt bedre etter omlegging. For en tredjedel er lønnsomheten omtrent den samme. 

– Lønnsomhet i økologisk drift er viktig skal flere bønder vurdere omlegging. Derfor er det de siste årene gjort noen grep for å redusere risikoen det er å legge om produksjonen. Vi ser at det er viktig å legge til rette for økologisk produksjon slik at den norske forbrukeren skal kunne velge norske økologiske produkter, sier Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag

– Det er en betydelig import av økologiske produkter, som vi kan produsere i Norge. Dette gjelder særlig frukt og grønt. Jordbruksavtalen 2019 har en særlig satsing på småskala frukt og grønt. Jeg vil utfordre økologiske bønder til å gripe denne muligheten, når ordningen trer i kraft fra 2020, sier Kjersi Hoff, leder av Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.