Kirkens Bymisjon: – Urovekkende økning i antall barn som lever i fattigdom

Kirkens Bymisjon

115.0000 barn i Norge vokser opp i fattigdom, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). – Bekymringsfull fattigdomstrend, sier generalsekretær Adelheid Firing Hvambsal i Kirkens Bymisjon.

– Det er trist og bekymringsfullt å være vitne til en stadig nedadgående fattigdomsspiral i landet vårt. Vi forventer at både regjeringen og Stortinget forstår behovet for et krafttak mot fattigdom, og at de klarer å snu trenden, sier generalsekretæren i Kirkens Bymisjon.

Hun viser til at det har vært en kraftig økning i antall barn i fattige familier i Solbergs regjeringstid. I løpet av Erna Solbergs periode som statsminister har andelen fattige barnefamilier økt med 3,1 prosentpoeng – fra 8,6 prosent til 11,7 prosent av alle barn. Det er en økning fra 83.400 barn til 115.000 barn. 

– Toppsaken for alle partier inn mot valget bør være å snu trenden med at stadig flere barn vokser opp i fattigdom. Det kreves helt andre virkemidler for å løfte familier og barn ut av fattigdom enn de vi har sett til nå for å stagge de økende forskjellene, sier Hvambsal.

– Kirkens Bymisjon ser med bekymring på den økende ulikheten i Norge, og et økende gap mellom de som har mye og de barna som Kirkens Bymisjon møter på våre titlak, sier Hvambsal.

Tallene fra SSB er fra 2019 og tar utgangspunkt i barnefamilier som de tre siste årene har levd med vedvarende lave inntekter. Familier som har havnet i fattigdom som følge av korona-nedstengningen er ikke medregnet.

Fra 2018 til 2019 har andelen økt med 0,4 prosentpoeng til 11,7 prosent av alle barn. Det tilsvarer 4000 flere barn i fattigdom, og 115.000 totalt.

– Vi kan bare ane fattigdomskonsekvensene av koronapandemien. De som har mistet arbeidet, er permitterte, hadde lite fra før og som bor i små leiligheter, har hatt det vanskeligere. For å utjevne forskjeller må barnefamilier med dårlig råd få mer å rutte med.

– Vi frykter at mange flere vil slite med å få endene til å møtes de neste årene.

Kirkens Bymisjon foreslår to tiltak regjeringen kan sette i verk allerede nå: økte stønader til familiene, og nytenking for å få foreldre og ungdommer ut i jobb.

– For å løfte disse familiene ut av fattigdom må inntekten deres økes, slik at de har penger til å dekke barnas behov, sier Hvambsal.

Hvambsal viser til at fattigdommen går utover barnas helt grunnleggende behov i hverdagen.

– Gjennom Kirkens Bymisjons daglige arbeid vet vi at barn går sultne til sengs. Noen mangler tilgang til klær og sko. I tillegg påvirkes relasjoner til familie og venner, skolehverdagen, barnas fysiske og psykiske helse, samt identitetsutviklingen, sier Adelheid Firing Hvambsal i Kirkens Bymisjon.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.