Ny rapport: Svært mange utsettes for vold og trusler på jobb

møte

Nær halvparten av FOs medlemmer har vært utsatt for vold og trusler det siste året. Ingen andre profesjoner er så utsatt. Det viser en ny Fafo-rapport som ble lansert på FOs landsmøte i dag.

45 prosent av FOs medlemmer sier de det siste året har opplevd vold og/eller trusler om vold. Det kommer frem i en ny rapport utført av Fafo på oppdrag fra FO. Omfanget generelt i den yrkesaktive befolkning uavhengig av bransje er 6,6 %. Nesten 6000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere har svart på undersøkelsen.

– Vold og trusler mot FO-medlemmer er veldig alvorlig, og en alvorlig trussel mot velferdsstaten og viktige velferdstjenester som mange er avhengige av, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.  

Ansatte på barnevernsinstitusjon er mest utsatt, i tillegg til FO-medlemmer som jobber i skole, barnehage eller skolefritidsordning, og i tjenester til personer med utviklingshemming. Funnene i undersøkelsen bekrefter tidligere forskning som sier at vold og trusler er en viktig faktor til sykefravær.

– Innsats mot sykefravær er viktig for myndighetene. Derfor bør de jobbe sammen med oss for å få ned årsaken til at sykefraværet er høyt i disse yrkesgruppene, sier FO-leder Kvisvik.   

Men til tross for et styrket lovverk på området, blant annet med nye forskriftsbestemmelser til Arbeidsmiljøloven fra 2017, så øker faktisk omfanget. Dette bekymrer FO. Konsekvensene er at ansatte mistrives og i ytterste konsekvens slutter i jobben. Hele én av fem svarer at de har vurdert å si opp på grunn av vold eller trusler.

– Nå må noe skje. Vi i FO kjempet fram forskriftsbestemmelsene som skulle gi en tydelig oppskrift på å forebygge og følge opp hvis skade har skjedd. Denne rapporten viser at forskriftsbestemmelsene etter tre år i hovedsak ikke er kjent eller virksomme overfor ansatte.

Krever dagbøter for arbeidsgivere: FO krever nå at myndighetene sender tydeligere signaler til arbeidsgivere om å ta vold og trusler på alvor. De ber om sanksjonsmyndighet for Arbeidstilsynet, og økt grunnbemanning i de mest utsatte tjenestene.  

– Det er på tide å gi Arbeidstilsynet sterkere sanksjonsmuligheter. Det kan for eksempel være på sin plass å ilegge dagbøter til organisasjoner eller bedrifter som ikke følger opp dette. Vi kan ikke lenger akseptere vold og trusler mot våre medlemmer, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.