Vedtok klimakutt og ungdomsinvolvering under konferanse i Bodø

stortinget

Den nordlige dimensjonens parlamentarikerforum i Bodø er enige om behovet for å kutte klimautslippene, involvere ungdommene mer og ta hensyn til urfolks rettigheter.

Denne uken har Stortinget og Bodø vært vertskap for en stor nordområdekonferanse med parlamentarikere fra Europaparlamentet, Norge, Island og Russland samt folkevalgte fra andre nordiske og baltiske parlament. Den nordlige dimensjonen tar opp viktige saker for nordområdene.

Onsdag ble deltakerne enige om en slutterklæring som reflekterer hovedtemaene som ble diskutert på konferansen. Et av dem var global oppvarming.

– Når vi diskuterer samarbeid i nord er klima et åpenbart tema. Jeg er glad for at vi tydelig understreker betydningen av Paris-avtalen og behovet for å kutte utslippene, sier Eirik Sivertsen (A) som leder Stortingets arktiske delegasjon.

I slutterklæringen, som nå sendes til regjeringene i landene som deltar i samarbeidet, henvises det både til betydningen av 1,5-gradersmålet i Paris-avtalen og at klimaeffekter skal vurderes ved nye investeringer i infrastruktur.

Et annet hovedtema under konferansen var betydningen av å involvere ungdommen i samarbeidet i nord. De nordlige regionene i alle landene opplever at ungdommen flytter bort. Dette må det gjøres noe med, og deltakerne i ungdomspanelet under konferansen hadde klare råd til politikerne om hva som bør gjøres.

– Vi er nødt til å snu trenden med at ungdommen vår flytter ut av regionen. For å klare det må samarbeidet med ungdommen bli bedre. Vi trenger dem også på internasjonale konferanser som dette for å komme med sine perspektiver og meninger. Da har vi bedre muligheter for å snu denne utviklingen, sier Eirik Sivertsen.

Fra deltakerne på konferansen kom det også tydelig budskap om at urfolks rettigheter og særlige behov skal bli tatt hensyn til når det er gjelder samarbeid i nord. Dette gjelder ved utvikling av veier og jernbane, i møte med helsevesenet og kulturelle spørsmål.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.